Назва статті Господарсько-правове регулювання публічних закупівель: проблеми теорії та практики
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1484-3557 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/M-3683-2016 l.neskorodzhena@knute.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [128-140]
Анотація

Реформування ринку публічних закупівель зумовило переглянути господарсько-правове регулювання публічних закупівель у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом (ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, прийняттям Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Стратегії реформування системи публічних закупівель (“дорожню карту”). Постала нагальна потреба вдосконалення чинного законо давства в сфері публічних закупівель, гармонізуючи його з правилами ЄС, адаптації ключових концепцій, понять і приведення процедур закупівлі у відповідність до міжнародних стандартів. Аналіз рішень Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель виявив норми Закону України “Про публічні закупівлі”, які можуть трактуватися і застосовуватися по-різному (наприклад, норми щодо двох пропозицій, визначення дискримінаційних вимог, купівля товарів, робіт і послуг за нижчу ціну і нижчої якості тощо).

Метою статті є аналіз чинного законодавства, Директив ЄС щодо господарськоправового регулювання сфери публічних закупівель та виявлення прогалин і недоліків з метою усунення суперечливих моментів щодо двоякого трактування зазначеного законодавства.

Встановлено, що основною метою публічних закупівель є створення конкурентного середовища та розвиток добросовісної конкуренції, які сприяють розвит ку суб’єктів господарювання, стимулюють їх до надання якісних товарів, робіт і послуг, що, зі свого боку, покращує добробут населення. Окреслені основні напрями господарсько-правового регулювання публічних закупівель. Здійснено детальний аналіз повноважень органів державної влади в сфері публічних закупівель. Проведено детальний аналіз рішень Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з метою виявлення співвідношення понять “виробник”, “суб’єкт господарювання”, “учасник публічних закупівель”. Виявлені випадки лобізму замовника інтересів одногоучасника, що є порушенням конкуренції та недопустимим фактом у сфері публічних закупівель.

 

Ключові слова публічні закупівлі; конкуренція; господарсько-правове регулювання; суб’єкт господарювання; Антимонопольний комітет України
References

Bibliography

Journal articles

1. Olefir A, ‘Problemy publichnykh zakupivel kriz pryzmu Yevropeiskoho dosvidu’ [2017] 1 (11) Teoriia i praktyka pravoznavstva 7 (in Ukrainian).

 

Websites

2. Zahrebelska A, ‘Pravylo “dvokh vyrobnykiv”: mif chy realnist’ <https://radnuk.com. ua/praktyka_zakupivel/praktika-oskarzhennja/pravylo-dvokh-vyrobnykiv-mify-tarealnist> (accessed: 06.11.2021) (in Ukrainian).

3. Nechytailo Olha, ‘Problema “dvokh vyrobnykiv” u skarhakh na tendernu dokumentatsiiu’ <https://radnuk.com.ua/uchast-u-zakupivliakh/praktika-oskarzhennja-uchast-uzakupivliakh/ problema-dvokh-vyrobnykiv-u-skarhakh-na-tendernu-dokumentatsiiu> (accessed: 06.11.2021) (in Ukrainian).