Назва статті Проблеми правового регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання у контексті відповідності acqui ЄС
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри підприємницького та корпоративного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3476-3084 natalia.borsuk@ukr.net 

 

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри підприємницького та корпоративного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6405-3510 elina.kulaha@kneu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [155-166]
Анотація

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом (ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію) та ухвалення рамкового Закону України “Про правову допомогу суб’єктам господарювання” заклали правове підґрунтя для побудови системи надання державної допомоги суб’єктам господарювання, спрямованої на припинення безсистемного та неефективного надання державної підтримки суб’єктам господарювання, що існували тривалий період, і націленої на збалансування впливу держави на конкуренцію. Протягом чотирьох років чинності цього Закону стало очевидним, що без внесення низки змін він не буде діяти ефективно.

Метою статті є огляд стану правового регулювання державної допомоги, звітних показників системи контролю i моніторингу щодо відповідності acquis ЄС для вдосконалення нормативно-правових актів у цій сфері.

Встановлено, що у національному законодавстві є значні термінологічні розбіжності з положеннями Угоди про асоціацію, задля їх усунення пропонуємо визначення поняття “державна допомога”, в якому передбачено критерій впливу на торгівлю між Україною та ЄС; можливість надання державної допомоги завдяки лише державним ресурсам та у визначених законом формах.

Зроблено висновок про те, що існуюча багатоманітність форм державної допомоги може провокувати зловживання правами як із боку надавачів, так і одержувачів. З метою узгодження національного законодавства з п. 1 ст. 263 Угоди про асоціацію та забезпечення максимальної прозорості та послідовності щодо надання державної допомоги пропонуємо передбачити вичерпний перелік форм державної допомоги суб’єктам господарювання, показники по кожній з яких мають відображатися у звіті Антимонопольного комітету України (АМКУ). Визначено критерії, які впливають на правову оцінку публічних закупівель як форми державної допомоги суб’єктам господарювання. На основі аналізу практики ЄС та роз’яснень АМКУ встановлено, що застосування дискримінаційних умов у тендерній документації за певних обставин може містити ознаки державної допомоги та бути підставою для звернення суб’єкта господарювання до АМКУ не лише як до органу оскарження у сфері публічних закупівель, а й як до органу, що здійснює контроль за державною допомогою.

 

Ключові слова державна допомога; конкуренція; державні закупівлі; форми державної допомоги; суб’єкти господарювання
References

Bibliography

Authored books

1. Kulyk O, Systema derzhavnoi dopomohy v Ukraini: yak yevropeiski vymohy mozhut zrobyty yii bilsh efektyvnoiu (Ukrainskyi tsentr yevropeiskoi polityky 2019) (in Ukrainian).

 

Journal articles

2. Bakalinska O, ‘Pravove rehuliuvannia derzhavnoi dopomohy sub’iektam hospodariuvannia’ (2017) 3 Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo 24 (in Ukrainian).

3. Kolosova O, ‘Pravova otsinka form derzhavnoi dopomohy sub’iektam hospodariuvannia’ [2015] 15 (2) Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia 24 (in Ukrainian).

4. Petrunenko Ya, ‘Pravove rehuliuvannia derzhavnoi pidtrymky sub’iektiv hospodariuvannia: suchasnyi stan ta shliakhy udoskonalennia’ (2018) 3 Pravo i suspilstvo 132 (in Ukrainian).

5. Feofanova I, ‘Transformatsiia instytutu derzhavnoi dopomohy sub’iektam hospodariuvannia v konteksti implementatsii polozhen Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom’ (2019) 8 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 46 (in Ukrainian).

6. Shpomer A, Prorochenko V, ‘Pravovi problemy vyznachennia poniattia, zmistu ta form derzhavnoi dopomohy sub’iektam hospodariuvannia’ [2019] 4 (44) Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo 156 (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

7. Hadomska O, Chuchak N, ‘Dyskryminatsiini umovy v tendernii dokumentatsii’ (2019) 15 Yurydychna Hazeta 8 kvitnia (in Ukrainian).