Назва статті Політичні аспекти діяльності Суду ЄС
Автори

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8897-0308 ltymch@ukr.net  

доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6461-7072 advokatkononenko@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [178-196]
Анотація

Процес входження до європейського правового простору вимагає від правозастосувачів не тільки вивчення писаного права Співтовариства, а й судової практики. Знання особливостей діяльності Суду Європейського Союзу (Суд, Суд ЄС) є вкрай важливим із практичної точки зору, оскільки саме Суд має монопольне право щодо тлумачення права ЄС, зокрема й Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Головною проблемою в цьому питанні є прецедентна природа рішень зазначеного Суду й орієнтація при ухваленні рішення на політичні цілі. Якщо роботі з прецедентними рішеннями вітчизняні правники більш-менш навчилися з огляду на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), політична вмотивованість судової інстанції на користь ЄС у національній практиці України є новою.

Метою статті є визначити місце Суду в політичній системі ЄС та проаналізувати вплив його актів на останню. Встановити правову природу рішень зазначеного Суду, а також порівняти їх із актами ЄСПЛ, які не є новими для вітчизняних юристів.

Важливою складовою політичної системи ЄС є Суд, який розглядають як частину механізму стримувань і противаг Співтовариства, поряд із судовою функцією. Натомість Суд ЄС своїм актом сформулював принцип верховенства права ЄС (щодо національних правових систем держав-учасниць), який за своїм значенням можна прирівняти до установчих договорів. Навіть більше: якщо останні були результатом узгодження воль держав-учасниць, Суд сформулював зазначений принцип одноособово: у справі “Коста проти ЕНЕЛ” Суд ЄС заявив: ‘На відміну від загальних міжнародних договорів, Договір про заснування ЄЕС утворив свою особливу самостій ну систему, яка зі вступом Договору в силу, стала складовою частиною правових систем держав-членів і положення якої зобов’язані приймати їх суди’. І хоча заява Суду ЄС про відособленість права Співтовариства від міжнародного права не ґрунтувалася на якомусь правовому принципі, воно саме собою відособило його. Суд оголосив його таким. Отже, Суд ЄС із самого початку взяв на себе додаткові повноваження і політичного органу, а в подальшому велика кількість концепцій права ЄС стала продуктом його прецедентних рішень. Водночас ані в договорах про утворення, ані у вторинному законодавстві чи рішеннях самого Суду ЄС не встановлено формального правила обов’язкового прецеденту.

Право Суду ЄС більш наближене до прецедентного і є джерелом права ЄС, а з огляду на наявність ієрархічності, його практика набуває ознак прецеденту у вигляді stare decisis (вирішити так, як було вирішено раніше). Натомість рішення ЄСПЛ мають ознаки прецедентного у вигляді правила res judicata (питання, остаточно вирішене судом, не може знову розглядатися тим же судом або судом паралельної юрисдикції).

 

Ключові слова європейський правовий простір; Угода про асоціацію; Суд Європейського Союзу; прецедент; res judicata; stare decisis
References

Bibliography

Authored books

1. Il’in Ju, Istorija i pravo ES (Konsum 1998) (in Russian).

2. Jentin L (red), Evropejskoe pravo. Pravo Evropejskogo Sojuza i pravovoe obespechenie zashhity prav cheloveka: uchebnik dlja vuzov (NORMA 2007) (in Russian). 3. Jentin L (red), Sud Evropejskih Soobshhestv. Izbrannye reshenija (NORMA 2001) (in Russian).4. Komarova T, Sud Yevropeiskoho Soiuzu: rozvytok sudovoi systemy ta praktyky tlumachennia prava YeS (Pravo 2018) (in Ukrainian). 5. Kononenko B, Obychno-pravovaja priroda precedentnogo haraktera reshenij Evropejskogo suda po pravam cheloveka (Pravo 2008) (in Russian).

6. Kononenko V, Tymchenko L, Mizhnarodne pravo: pidruchnyk (Znannia 2012) (in Ukrainian).

7. Petrov R, Vstup do prava Yevropeiskoho Soiuzu (Donetsk nats un-t 2001) (in Ukrainian).

8. Protasov B, Teorija prava i gosudarstva. Problemy teorii prava i gosudarstva (Jurajt-M 2001) (in Russian).

9. Ushakov N, Problemy teorii mezhdunarodnogo prava (Nauka 1998) (in Russian).

 

Edited and translated books

10. Alan T, Pravo Yevropeiskoho Soiuzu (per z anhl, Abris 1998) (in Ukrainian).

11. Bernam U, Pravovaja sistema SShA (per z angl, Novaja justicija 2006) (in Russian).

12. Kernz V, Vstup do prava Yevropeiskoho Soiuzu: navchalnyi posibnyk (per z anhl, Znannia 2002) (in Ukrainian).

13. Todi F, Narys istorii Yevropeiskoho Soiuzu (per z anhl, K.I.S. 2001) (in Ukrainian).

14. Tumanov V (red), Evropejskij sud po pravam cheloveka (NORMA 2000) (in Russian).

 

Journal articles

 15. Hlestov O, ‘Antimonopol’noe pravo Єvropejskogo Sojuza’ [2006] 3 (63) Mosk. zhurn. mezhdunar. prava 85 (in Russian).

16. Kaminska I, ‘Sudova systema YeS: hnoseolohichni zasady funktsionuvannia ta rozvytku’ (2020) 1 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 47 (in Ukrainian).

17. Khorolskyi R, ‘Sudovyi pretsedent yak dzherelo prava Yevropeiskoho spivtovarystva’ (1999) 39 Probl. zakonnosti 204 (in Ukrainian).

18. Kolisnykova H, ‘Tsyvilno-pravove rehuliuvannia zakhystu prav spozhyvachiv yak storony spozhyvchykh dohovoriv: porivnialno-pravovyi analiz zakonodavstva Ukrainy ta YeS’ (2021) 4 Pravo Ukrainy 137 (in Ukrainian).

19. Kononenko V, ‘Zashhita prava intellektual’noj sobstvennosti sudom ES’ (2012) 118 Problemy zakonnosti 243 (in Russian).

20. Kononenko V, Tymchenko L, ‘Vplyv Sudu YeS na rozvytok prava Yevropeiskoho Soiuzu’ (2012) 1 Yevropeiske pravo 193 (in Ukrainian).

21. Marmazov V, ‘Pryntsyp stare decisis ta dynamichnist praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny’ (2003) 2 Pravo Ukrainy 104 (in Ukrainian).

 22. Selivestrov S, ‘Voprosy sootnoshenija mezhdunarodnogo i evropejskogo prava’ [2004] 1 (53) Mosk. zhurn. mezhdunar. prava 210 (in Russian).

23. Shevchuk S, ‘Shchodo obov’iazkovosti rishen Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u konteksti doktryny sudovoho pretsedentu’ (2000) 2 Pravo Ukrainy 47 (in Ukrainian).

24. Yakoviuk I, ‘Derzhavnyi suverenitet natsionalnykh derzhav u skladi Yevropeiskoho Soiuzu: problemy vyznachennia’ [2004] 3 (38) Visn. Akad. prav. nauk Ukrainy 119 (in Ukrainian).

25. Yavorska I, ‘Rol i znachennia sudu YeS u systemi orhaniv Yevropeiskoho Soiuzu’ [2015] 37 (2) Visn. Lvivskoho univer. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny 84 (in Ukrainian).

 

Theses

 26. Moskalenko O, ‘Dzherela prava Yevropeiskoho Soiuzu (mizhnarodno-pravovyi analiz)’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2006) (in Ukrainian).

27. Orlova Ju, ‘Vzaimodejstvie Suda ES s mezhdunarodnymi i nacional’nymi sudebnymi uchrezhdenijami’ (avtoref dis kand jurid nauk, 2005) (in Russian).

 

Conference papers

28. Bytiak Yu, Yakoviuk I, ‘Ievropeiskyi pravovyi prostir i pravova systema YeS: spivvidnoshennia katehorii’ v Pravova doktryna – osnova formuvannia pravovoi systemy derzhavy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 20-richchiu NAPrN Ukrainy (2013) 194–5 (in Ukrainian).

 

Websites

 29. Ohliad pretsedentnoho prava Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferakh, shcho rehuliuiutsia Uhodoiu pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS <https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/ default/files/inline/files/review-of-the-case-law-of-the-eu-court-of-justice-fieldscoveredby-the-association-agreement-2018.1.1.ukr_1.pdf> (accessed: 21.09.2021) (in Ukrainian).

30. Praktyka Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u pravovomu poli Ukrainy. Natsionalna shkola suddiv Ukrainy. Novyny <http://www.nsj.gov.ua/ua/news/praktika-suduevropeyskogosouzu-u-pravovomu-poli-ukraini> (accessed: 21.09.2021) (in Ukrainian).