Назва статті Принцип верховенства права у цивільному судочинстві: погляд адвоката
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвокатеса, членкиня Науково-консультативної ради при Верховному Суді (Харків, Україна) ORCID-ID: https://orcid.org/0000-0002-1641-6161 Scopus: 57215025694 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAB-1985-2021 justice.olena@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [209-233]
Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних проявів концепту верховенства права у цивільному судочинстві.

Мета статті – розкриття окремих змістовних елементів принципу верховенства права у цивільному судочинстві як одного з фундаментальних принципів судочинства, що має універсальний характер, охоплює всі сфери правового регулювання і галузі судочинства. Аналіз зазначених складників верховенства права здійснюється під кутом зору діяльності адвоката як представника прав і законних інтересів особи у цивільному судочинстві. Додатковим фокусом дослідження є інтерпретація практики найвищих судових органів України, яка торкається різноманітних аспектів реалізації принципу верховенства права.

Основні результати дослідження полягають у тому, що авторкою здійснено тлума чення верховенства права як концепту, на якому побудована філософія сучасного судочинства, правозастосування й праворозуміння. Верховенство права як справедливість – це мегапринцип та універсальний стандарт, який охоплює всі сфери правового регулювання і галузі судочинства. Вся діяльність судової системи у глобальному вимірі має бути спрямована на відновлення порушення балансу справедливості й верховенства права як метазасад, а також окремих їх складників. Надано характеристику окремим складникам верховенства права у цивільному судо чинстві, зокрема доступу до суду, вмотивованості рішень суду, ефективним засо сам правового захисту, виконанню судового рішення.

 У висновку зазначено, що доступ до суду в цивільному судочинстві забезпечується сукупністю процесуальних інструментів, спрямованих на подолання правових і фактичних перешкод при зверненні особи до суду. Належний стан організації судової системи, який включає наявність достатньої кількості суддів для розгляду справ, забезпечення територіальної наближеності судів, створення гідних умов для розгляду й вирішення справ суддями та судової діяльності адвокатів є важливою гарантією забезпечення доступу до суду.

 Належна мотивація рішень суду в цивільному судочинстві є важливим складником принципу верховенства права, і полягає у ретельному дослідженні й оцінці всіх аргументів, представлених сторонами, всіх обставин справи, правової кваліфікації спірних правовідносин, із викладенням їх у рішенні суду. Відсутність мотивів у рішенні суду порушує баланс процедурної та змістовної справедливості, може бути ознакою свавілля й не відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам належного правосуддя.

Захист цивільного права може вважатися ефективним, якщо він усуває наявні фактичні та юридичні перешкоди, які виникають під час користування цим правом, забезпечує поновлення стану, який існував до настання обставин, які обмежили право. Ефективний засіб правового захисту не лише надає можливість реалізувати належне особі з огляду на закон або цивільно-правову угоду суб’єктивне право, а й розпоряджатися конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом.

Виконання судового рішення є невід’ємною частиною здійснення правосуддя, кінцевою його стадією, на яку поширюються всі гарантії справедливого судового розгляду, передбачені ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Забезпечення мети правосуддя не буде здійснено, якщо кінцеве ухвалене рішення суду не буде виконано.

 

Ключові слова верховенства права у цивільному судочинстві; адвокатська діяльність; мотивація рішення суду; доступ до суду; закриття провадження у справі; зали шення справи без розгляду; ефективний засіб правового захисту; виконання судового рішення
References

Bibliography

Authored books

1. Chvankin S, Dokazuvannia u tsyvilnomu protsesi v epokhu informatsiinykh tekhnolohii (Feniks 2021) (in Ukrainian).

 2. Fojnickij I, Kurs ugolovnogo sudoproizvodstva, t 1 (Al’fa 1996) (in Russian).

3. Huivan P, Pravo na spravedlyvyi sud: sutnist ta temporalni vymiry za mizhnarodnymy standartamy (Pravo 2019) (in Ukrainian).

4. Kaplina O, Pravozastosovne tlumachennia norm kryminalno-protsesualnoho prava (Pravo 2008) (in Ukrainian).

5. Shevchuk S, Porivnialne pretsedentne pravo z prav liudyny (Referat 2002) (in Ukrainian).

6. Vas’kovskij E, Kurs grazhdanskogo processa, t 1 (Izd br Bashmakovyh 1913) (in Russian).

 

 Edited books

7. Kurs tsyvilnoho protsesu: pidruchnyk (Komarov V red, Pravo 2011) (in Ukrainian).

8. Posibnyk z napysannia sudovykh rishen u tsyvilnomu i kryminalnomu sudochynstvi (Vaite 2016) (in Ukrainian).

 

Encyclopedias

9. Ovcharenko O, ‘Dostupnist pravosuddia’ Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 tomakh. Tom 19. Kryminalnyi protses, sudoustrii, prokuratura ta advokatura (Nor V holova redkol, NAPrN Ukrainy, In-t derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy, Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho 2020) 215–8 (in Ukrainian).

Journal articles

10. Horodovenko V, ‘Realizatsiia pryntsypu verkhovenstva prava u tsyvilnomu sudochynstvi v umovakh reformuvannia pravosuddia’ (2018) 3 Pravo Ukrainy 65–78 (in Ukrainian).

11. Luspenyk D, ‘Verkhovenstvo prava – “novyi” staryi pryntsyp tsyvilnoho sudochynstva: spivvidnoshennia iz pryntsypom zakonnosti’ (2017) 8 Pravo Ukrainy 9–20 (in Ukrainian).

12. Tsuvina T, ‘Pravo na dostup do sudu: pidkhid YeSPL’ (2020) 4 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 60–9 (in Ukrainian).

 

Websites

13. ‘Protiahom sichnia – lystopada 2021 roku VRP pryiniala rishennia pro zvilnennia 192 suddiv’ <https://hcj.gov.ua/news/protyagom-sichnya-lystopada-2021-roku-vrp-pryynyalarishennya-pro-zvilnennya-192-suddiv> (accessed: 26.11.2021) (in Ukrainian).

14. Bernaziuk Ya, ‘Poniattia ta kryterii motyvovanosti sudovoho rishennia yak odniiei z harantii dotrymannia sudamy pryntsypu verkhovenstva prava’ (Sudebno-iurydycheskaia hazeta, 09.01.2019) <https://sud.ua/ru/news/blog/133015-ponyattya-ta-kriteriyi-motivovanostisudovogo-rishennya-yak-odniyeyi-z-garantiy-dotrimannya-sudamiprintsipuverkhovenstva-prava?fbclid=IwAR1Yt8WX2AHwH1kc_iN8pf8s0eCPPYezBJ1DYVN1EMNFkLKh5E-9h9TcyM> (accessed: 12.11.2021) (in Ukrainian).

15. Drozdov O, ‘Ievropeiski osnovy dostupu do pravosuddia’ (01.06.21) <https://unba.org. ua/publications/6654-evropejs-ki-osnovi-dostupu-do-pravosuddya.html> (accessed: 16.11.2021) (in Ukrainian).

16. Monich B, ‘Sotsialni prava ta yikh zakhyst administratyvnym sudom: transliatsiia kruhloho stolu’ (Sudebno-iurydycheskaia hazeta, 30.08.2021) <https://sud.ua/ru/news/ ukraine/212165-sotsialni-prava-ta-yikh-zakhist-administrativnim-sudom-translyatsiyakruglogostolu> (accessed: 18.11.2021) (in Ukrainian).