Назва статті Про загрози антимонопольно-конкурентному середовищу від скасування Господарського кодексу України
Автори

(доктор юридичних наук, професор,  член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1095-3481 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-8877-2019 opp@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [27-40]
Анотація

У статті розглядаються загрози антимонопольно-конкурентному середовищу та загалом економічній системі, що можуть виникнути в результаті реалізації окремих законопроєктних пропозицій щодо скасування Господарського кодексу України (ГК України) під прикриттям ідеї щодо рекодифікації цивільного законодавства.

Метою статті є прогнозування наслідків скасування ГК України для конкурентного правопорядку та цілей антимонопольно-конкурентної політики, які можуть бути виявлені при ретельному опрацюванні систематизуючої ролі цього Кодексу в системі антимонопольно-конкурентного регулювання та унікальних правових положень, що у практичній площині дають змогу підтримувати певний конкурентний баланс у відносинах малого й середнього та великого бізнесу, захищати права споживачів від зловживань ринковою владою та іншої антиконкурентної поведінки.

Встановлено, що поспішні законодавчі рішення щодо виключення певних законодавчих актів із правової системи України та декодифікації на догоду певній теоретичній моделі чи політичному проєкту є дуже небезпечним явищем, позаяк це не лише руйнує взаємозв’язки засобів правового регулювання, практику їх застосування, яка формується десятиліттями, а й дестабілізує правопорядок загалом. Особливо небезпечні відповідні ініціативи для сфери економіки, де сама собою стабільність регулювання є цінністю, яка забезпечує бізнес-планування та формує уявлення інвесторів про прогнозованість державного регулювання економіки в Україні.

Автор доходить висновку, що скасування ГК України утворить прогалину у визначенні основних правових понять господарської діяльності, інституту підприємства та гарантій підприємництва, що становлять основу конкурентного законодавства та юрисдикційну базу господарського судочинства, до відання якого віднесено спори у сфері захисту економічної конкуренції. Обґрунтовано, що наявні неузгодженості та дублювання між ГК України та спеціальними законами доречно послідовно усунути, зосередивши увагу ГК України як стрижневого акта господарського законодавства саме на фундаментальних засадах захисту економічної конкуренції.

Обґрунтовано негатив для конкурентних відносин від примусового законодавчого тиску на вибір конкурентних форм ведення бізнесу, що виникає в результаті скасування ГК України. Визначено організаційні витрати, що нестимуть суб’єкти господарювання у результаті відповідних перетворень, хоча правова форма відповідного господарювання була гарантована законом на момент створення підприємств.

Визнано неприйнятним для розвитку правовідносин економічної конкуренції відмову від інституту типових і примірних договорів, що видаються органами державної влади та мають на меті обмеження сваволі з боку суб’єктів господарювання, які мають ринкову владу. Розкрито безальтернативний характер процедур, що встановлює ГК України стосовно порядку укладання договорів та судової юрисдикції щодо відповідного спонукання, відсутність яких здатне перетворити свободу договору у відносинах із монополістами у правову фікцією.

 Вказано на ризик втрати правової основи визначення розміру штрафних санкцій у договорах за участю суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що з великою вірогідністю призведе до довільного закріплення відповідних положень на шкоду суб’єктам малого та середнього бізнесу.

 

Ключові слова загроза скасування Господарського кодексу України; декодифікація; рекодифікація; ризики антимонопольно-конкурентного регулювання; конкурентний правопорядок
References

Bibliography

Edited books

1. Naukovo-ekspertnyi vysnovok do Kontseptsii onovlennia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: broshura (Ustymenko V red, NAN Ukrainy, DU “Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen imeni V K Mamutova NAN Ukrainy” 2021) (in Ukrainian).

2. Ohliad pretsedentnoho prava Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferakh, shcho rehuliuiutsia Uhodoiu pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS (Lazovski A ukladach) <https://eu-ua. kmu.gov.ua/sites/default/files/imce/ohliad-pretsedent no ho-prava-sudu-yevropeiskogosoiuzusferi-shcho-rehuliuiutsia-uhodoiu-pro-asotsiatsiiu.pdf?fbclid=IwAR070OxuJEm2D5SQyAVx_k8fi9gb-7unppmnJbIFi5BEMdwBZ9QObv0bq8> (accessed: 14.11.2021) (in Ukrainian).

3. Shherbina V, ‘Ob opyte kodifikacii hozjajstvennogo zakonodatel’stva v Ukraine’ v Shherbina V, Vibrane: zbіrka statej (Lіra-K 2015) 441–5 (in Russian).

 

Journal articles

4. Esposito R, ‘The Social Enterprise Revolution in Corporate Law: A Primer on Emerging Corporate Entities in Europe and the United States and the Case for the Benefit Corporation’ (2013) 639 Wm. & Mary Bus. L. Rev. (in English).

5. Poliukhovych V, ‘Do pytannia pro reformuvannia (rekodyfikatsiiu) hospodarskoho zakonodavstva Ukrainy’ (2019) 11 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 117–22 (in Ukrainian).

 6. Rieznikova V, ‘Skasuvannia Hospodarskoho kodeksu Ukrainy: sposib efektyvnoi modernizatsii pravovoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti chy destabilizuiuchyi faktor dlia sfery hospodariuvannia?’ [2016] 2 (14) Pravo ta innovatsii 110–2 (in Ukrainian).

 

Conference papers

7. 10 rokiv zastosuvannia Hospodarskoho kodeksu Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy vdoskonalennia kodyfikatsii: zb. dopovidei nauk.-prakt. konf. (Podtserkovnyi O holova red kol, Yurydychna literatura 2014) (in Ukrainian).

8. Zablodska I, Podtserkovnyi O, Boichenko E, ‘Ekonomichni vytraty na pryvedennia yurydychnymy osobamy svoikh orhanizatsiino-pravovykh form ta dokumentiv u vidpovidnist do vymoh Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy’ v Druhi naukovi chytannia pam’iati akademika V. K. Mamutova (Ustymenko V red, IEPD imeni V K Mamutova NAN Ukrainy 2020) 39–45 (in Ukrainian).

 9. Hrudnytska S, ‘Vidmina Hospodarskoho kodeksu protyrichytyme Konstytutsii Ukrainy i mizhnarodnym dokumentam’ v Trends of modern science – 2016: materials of the XII Internat. scient. and pract. conf., vol 9: Low science (Sheffield 2016) 41–6 (in Ukrainian).