Назва статті Кодифікація конкурентного законодавства як шлях до його модернізації та реформування
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвокатеса (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6152-2705 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAF-6936-2021 Raketa7770@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [68-79]
Анотація

Конкурентна політика держави слугує складовою її економічної політики, яка має на меті оптимізувати діяльність ринків, стимулювати учасників ринку до змагання в умовах добросовісної конкуренції, захистити права споживачів, суб’єктів малого бізнесу тощо. Реалізація конкурентної політики можлива лише через застосування дієвих механізмів, за допомогою яких з’явиться можливість забезпечити здорове й безперебійне функціонування ринкової економіки загалом. З огляду на це конкурентна політика держави і законодавство про економічну конкуренцію мають враховувати як вплив процесів глобалізації, що стирають автономію національних ринків, так і необхідність захисту національного товаровиробника. Проте нині ситуація законодавчого регулювання конкурентних відносин є доволі гострою, а багато питань залишається відкритими і потребують вирішення на законодавчому рівні. Ідеться, зокрема, про прогалини в самій структурі законодавства, його розгалужений характер; дефінітивні проблеми, як-от існування в конкурентному праві великої кількості оцінних понять, які не мають чіткого визначення ні на рівні законів України, ні на підзаконному нормативно-правовому рівні. Наявні також суттєві недоліки й у процесуально-правовому забезпеченні правозастосовної діяльності у сфері економічної конкуренції.

Спираючись на результати аналізу сучасного стану конкурентного законодавства, авторка наголошує, що чинні норми не лише застарілі, а й дуже розпорошені. Звісно, за таких умов уряд має наполегливо й плідно попрацювати, щоб їх систематизувати й кодифікувати. Будь-яка модернізація, а тим більше реформування, системи законодавчого забезпечення економічної конкуренції та осучаснення приписів деяких актів потребують насамперед концептуальної ясності щодо самої феноменології економічної конкуренції в умовах сьогодення, прогнозування напрямів її трансформації та розвитку, постановки чітких функціональних завдань стосовно перегляду характеру і змісту правового регулювання в означеній сфері. Усі ці та багато інших проблем мають бути вирішені при розробленні сучасної конкурентної політики держави.

Мета статті – довести необхідність систематизації всіх нормативно-правових актів у сфері конкурентного права за допомогою ухвалення низки кодифікованих актів – Конкурентного кодексу України, Конкурентного процедурного кодексу України і Кодексу України про конкурентні правопорушення. Вказане має неабияке значення, оскільки дасть змогу узгодити всі норм конкурентного права, уніфікувати категоріальний апарат і термінологію, що використовується в конкурентному законодавстві, гармонізувати із нормами міжнародного права. Крім того, вкрай актуальним є створення оптимальної системи засобів і способів правового регулювання економічних відносин поряд із застосуванням організаційно-господарських механізмів.

 

Ключові слова конкурентне право; конкурентне законодавство; кодифікація; систематизація; кодекс; відносини у сфері конкуренції; відповідальність
References

Bibliography

 

Authored books

1. Zadykhailo D, Hospodarsko-pravove zabezpechennia ekonomichnoi polityky derzhavy (Iurait 2012) (in Ukrainian).

2. Shvydka T, Ekonomichna konkurentsiia: suchasnyi stan zakonodavchoho zabezpechennia ta perspektyvy yoho modernizatsii (Pravo 2020) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

3. Kabrijak Remi, Kodifikacii (per s fr, Statut 2007) (in Russian).

 

Journal articles

4. Poliukhovych V, ‘Perspektyvy vdoskonalennia zakonodavstva pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii (z praktyky zakonoutvorennia)’ (2020) 10 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 55 (in Ukrainian).

5. Zhuryk Yu, ‘Dzherela antymonopolno-konkurentnoho prava Ukrainy’ (2014) 13 Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo 160–4 (in Ukrainian).

 

Theses

 6. Hetman Ye, ‘Kodyfikatsiia zakonodavstva Ukrainy: poniattia, osoblyvosti, vydy’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2010) (in Ukrainian).