Назва статті Визначення групи суб’єктів господарювання при правозастосуванні норм конкурентного права
Автори

доктор юридичний наук, старший дослідник, заслужений юрист України, старший викладач кафедри галузевих правових наук (курс з конкурентного права) Національного університету “Києво-Могилянська академія”, партнер-засновник юридичної компанії Arzinger (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2351-0161 sergii.shkliar@arzinger.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [103-114]
Анотація

Ефективне правозастосування регуляторним органом норм права у його рішеннях і залишення їх у силі після судового оскарження нерозривно пов’язане із законодавчими конструкціями та їх правильним трактуванням. Українське законодавство у сфері захисту економічної конкуренції порівняно нове і досі набуває свого становлення, тому окремі проблемні питання його застосування виділяються тільки після певного періоду практичного застосування. Одним із таких питань є правильність визначення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) терміна “група суб’єктів господарювання” та його правозастосування судами у справах щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання. Незважаючи на окремі дослідження, нині можна констатувати відсутність комплексного дослідження у цій сфері, особливо з аналізом відповідної практики Європейської комісії.

Метою статті є підтримання законодавчих змін, спонукання до єдності практичного правозастосування та подальших досліджень й аналізу практики законодавства про конкуренцію Європейського Союзу (ЄС). Необхідність законодавчих змін підкріплюється можливістю змінити підходи у правозастосуванні, впровадити сучасні методології та наблизити законодавство України до законодавства ЄС.

Дослідження проведене на основі аналізу змін у доктрині єдиного суб’єкта господарювання в ЄС, порівнянні законодавчого терміна “група суб’єктів господарювання” із сучасними реаліями та зміною підходу АМКУ у своїх рішеннях і методичних рекомендаціях. Виявлення проблематики правозастосування здійснене за допомогою аналізу рішень АМКУ порівняно з судовою практикою.

Результатами дослідження є виявлення неповного опису та звуження поняття “група суб’єктів господарювання” у законодавстві, а також різних його трактувань при застосуванні і розрахунку штрафних санкцій. Неправильність і множинність трактувань впливає на ефективність регулятора, рішення якого у подальшому не витримують судового перегляду, і це потребує єдності у правозастосуванні. Проведене дослідження відображає актуальність висвітлених проблем, необхідність законодавчих змін і подальших досліджень у сфері притягнення до відповідальності групи суб’єктів господарювання за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Основою для подальших досліджень має слугувати актуальна правозастосовна практика ЄС.

Задля подолання висвітлених проблем пропонуються законодавчі зміни та/або надання рекомендаційних роз’яснень із цього питання, які зададуть напрямок вектору правозастосування АМКУ.

 

Ключові слова група суб’єктів господарювання; єдиний суб’єкт господарювання; вирішальний вплив; контроль; Антимонопольний комітет України; антиконкурентні узгоджені дії; концентрація
References

Bibliography

Authored books

1. Vovk T, Peremot S, Systema konkurentnoho zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu. Pravove rehuliuvannia pravyl konkurentsii v Ukraini. Shliakhy adaptatsii zakonodavstva Ukrainy (Triumf 2006) (in Ukrainian).

 

Edited books

 2. Shrʹoter H, Zakon Ukrayiny “Pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi”. Komentar na osnovi porivnyalʹnoho analizu z pravylamy konkurentsiyi Yevropeysʹkoho Soyuzu (AlfaPraim 2006) (in Ukrainian).

 

Journal articles

3. Shvydka T, ‘Pravovi mekhanizmy prytiahnennia do vidpovidalnosti za antykonkurentni uzghodzheni dii (novely v zakonodavstvi)’ [2018] 6 (1) Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava (in Ukrainian).

 

Theses

4. Smyrnova K, Pravovyi poriadok konkurentsii v Yevropeiskomu Soiuzi (dys d-ra yuryd nauk, 2015) (in Ukrainian).

 

Websites

5. Bondarev T, Shkliar S, Diakulych O, Hutnik I, ‘Shtrafnii dyskretsii AMKU povernuly ramku’ (Yurydychna hazeta online, 01.03.2021) <https://yur-gazeta.com/publications/ practice/antimonopolne-konkurentne-pravo/shtrafniy-diskreciyi-amku-povernuliramku. html> (accessed: 14.11.2021) (in Ukrainian).