Назва статті Правове забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції
Автори

докторка юридичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1092-0914 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/M-2514-2016 bakalinskaya@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [115-127]
Анотація

Добросовісна конкуренція є засобом балансування індивідуальних інтересів виробників із точки зору їх прибутку та державних інтересів щодо реалізації суб’єктами господарювання комерційних і соціальних проєктів; інтереси виробників і споживачів щодо кращих умов купівлі-продажу товарів; інтереси країни, одержання прибутків від ефективного використання державного майна, одержання надходжень від податків і зборів, реалізації соціальної функції перерозподілу надприбутків від недобросовісних конкурентів на користь споживачів (зниження тарифів, пільг окремим категоріям споживачів тощо), задоволення споживчих потреб, захист інтересів соціально незахищених верств населення.

Досліджуючи питання правового регулювання економічної конкуренції, ми виявили, що в жодному із досліджень вчені не намагалися визначити поняття та зміст добросовісної конкуренції, хоча кожне з них вказувало на необхідність забезпечення умов для її розвитку та захисту. Таким чином, для більшості дослідників добросовісна конкуренція виступає певним ідеалом чи метою правового регулювання, але без певної об’єктивної форми її реалізації. Створення надійного й ефективного механізму захисту добросовісної конкуренції в Україні ґрунтується на забороні всіх проявів недобросовісної конкуренції. Судова й адміністративна практика припинення фактів недобросовісної конкуренції в господарській діяльності ґрунтується на схожій позиції, хоча рішення Антимонопольного комітету України та суду інколи розходяться.

 

Ключові слова Антимонопольний комітет України; добросовісна конкуренція; недобросовісна конкуренція; захист від недобросовісної конкуренції
References

Bibliography

Authored books

1. Androshchuk H, Bondariev T, Ivanytska N, Shkliar S, Naukovo-praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy “Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii”: naukovo-praktychne vydannia (Iurydychna hazeta 2013) (in Ukrainian).

2. Eremenko V, Zakonodatel’stvo o presechenii nedobrosovestnoj konkurencii kapitalisticheskih stran (VINITI 1991) (in Russian).

 

Journal articles

3. Bakalinska O, ‘Udoskonalennia zakonodavchoho zakhystu vid nedobrosovisnoi konkurentsii: novyi krok do yevropeiskoho ekonomichnoho prostoru’ (2009) 2 Konkurentsiia. Visnyk AMK Ukrainy 29–34 (in Ukrainian).

4. Korchak N, ‘Zahalni polozhennia derzhavnoho zakhystu konkurentsii u pidpryiemnytskii diialnosti’ (2001) 2 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 8 (in Ukrainian).

5. Koval’ I, ‘Nepravomernoe ispol’zovanie delovoj reputacii sub’ekta hozjajstvovanija kak forma nedobrosovestnoj konkurencii’ (2002) 10 Pіdpriєmnictvo, gospodarstvo і pravo 25 (in Russian).

 

Theses

6. Bakalinska O, ‘Zakhyst ekonomichnoi konkurentsii: orhanizatsiino-pravovi zasady derzhavnoho upravlinnia’ (dys kand yuryd nauk, 2003) (in Ukrainian).

7. Parashhuk S, ‘Nedobrosovestnaja konkurencija: soderzhanie i pravovye sredstva ee presechenija’ (dis kand jurid nauk, 1995) (in Russian).

8. Sliadnieva H, ‘Pravo sub’iekta hospodariuvannia na komertsiinu taiemnytsiu ta yoho zakhyst’ (dys kand yuryd nauk, 2004) (in Ukrainian).

9. Tobota Yu, ‘Pryntsyp spravedlyvosti, dobrosovisnosti i rozumnosti v tsyvilnomu pravi’ (dys kand yuryd nauk, 2011) (in Ukrainian).