Назва статті Податкові розслідування: нові виклики для України та зарубіжний досвід
Автори

доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, перший віцепрезидент НАПрН України, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8020-5748 npkucheryavenko@ukr.net  

кандидат юридичних наук, доцент, директор Департаменту податкових розслідувань Державної податкової служби України (Київ, Україна) post@tax.gov.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2021
Сторінки [150-162]
Анотація

Нині особливої актуальності набувають питання, пов’язані з протидією та боротьбою зі складноструктурованими моделями (схемами) з ухилення від сплати податків і зборів.

                 Мета статті має комплексний характер. Змістовно вона полягає у такому: 1) окреслити пріоритетні завдання та на їх основі сформувати концептуальні блоки повноважень такого структурного підрозділу; 2) проаналізувати міжнародні підходи та зарубіжний досвід до провадження аналітичної діяльності у сфері податкових розслідувань; 3) визначити позитивні (придатні для рецепції) та дискусійні (неактуальні для України) аспекти повноважень зарубіжних органів (їх підрозділів), які провадять діяльність аналітичного характеру в контексті податкових розслідувань.

                 Аналітичну діяльність в аспекті податкових розслідувань було розділено на два рівні: 1) міжнародні підходи – формулюються наднаціональними інституціями (міжнародними організаціями) та визначають конкретні пропозиції, які можуть бути актуальними для національних систем оподаткування; 2) зарубіжні підходи – конкретні “кейси” окремо взятих держав із реалізації моделей аналітичної діяльності з виявлення схем агресивного податкового планування, ухилення від оподаткування, зловживання платниками податків належними їм правами тощо. При цьому зарубіжні підходи було структуровано залежно від предметної специфіки у діяльності аналітичних органів (структурних підрозділів): а) органи загальноподаткової компетенції; б) органи спеціально-податкової компетенції.

                 Отже, для України цілком доцільно запозичити передові підходи до провадження аналітичної діяльності у сфері податкових розслідувань, що вже ефективно застосовуються такими державами, як США, Австралія та Канада.

 

Ключові слова податкові розслідування; аналітична діяльність; Департамент податкових розслідувань; ухилення від оподаткування; офшори
References

Bibliography

Conference papers

1. Biletska H, Kovtunovych N, ‘Servisne obsluhovuvannia platnykiv yak odyn iz napriamiv protydi minimizatsii splaty podatkiv’ v Protydiia minimizatsii splaty podatkiv: svitovyi dosvid ta praktyka Ukrainy: zbirnyk materialiv II naukovo-praktychnoho kruhloho stolu (NDI fiskalnoi polityky 2019) 15–6 (in Ukrainian).

2. Biriukov H, Biriukova I, ‘Vzaiemodiia orhaniv DPS Ukrainy z inyshymy pravookhoronnymy ta kontroliuiuchymy orhanamy u protydii minimizatsii splaty podatkiv’ v Minimizatsiia splaty podatkiv: zbirnyk tez (Natsionalnyi universytet derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy 2010) 144–7 (in Ukrainian).

3. Prokopenko I, ‘Ofshornyi biznes yak instrument minimizatsii opodatkuvannia’ v Minimizatsiia splaty podatkiv: zbirnyk tez (Natsionalnyi universytet derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy 2010) 98–100 (in Ukrainian).

 

Websites

4. ‘Offshore Compliance Advisory Committee’ (Government of Canada) <https:// www.canada.ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-cra/ corporate-reports-information/offshore-compliance-advisory-committee.html> (accessed: 15.02.2021) (in English).

5. ‘Abusive Tax Shelters and Transactions. Office of Tax Shelter Analysis (IRS official website) <https://www.irs.gov/businesses/corporations/abusive-tax-shelters-and-transac tions> (accessed: 15.02.2021) (in English).

6. Burquest P, Adams B, ‘Managing IRS Examinations: Large Business and International Taxpayers. A Discussion of the New LB&I Structure and its Impact on Audits’ <https://rsmus.com/pdf/managing_irs_examinations_largebusiness_interna tional_ taxpayers.pdf> (accessed: 15.02.2021) (in English).

7. Directorate-General for Taxation and Customs Union. TaxCompeu – Role Descriptions: Tax Fraud and Investigation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019 <https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/3.6._taxcompeu_ role_descriptions_-_tax_fraud_and_investigation_-_kp0119775enn.pdf> (accessed: 15.02.2021) (in English).

8. Internal Revenue Manuals. Scheme Development Center (IRS official website) <https://www.irs.gov/irm/part9/irm_09-008-001#idm139977018877216> (accessed: 15.02.2021) (in English).

9. OECD (2017), Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles (OECD Publishing, Paris) <http://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles.htm> (accessed: 15.02.2021) (in English).

10. Report for Treasury Inspector General from April 2004 № 2004-30-087 <https://www. treasury.gov/tigta/auditreports/2004reports/200430087fr.html> (accessed: 15.02.2021) (in English). 11. The Auditor-General Audit Report № 7 2000–2001. The Australian taxation Office`s Use of AUSTRACT Data <https://www.anao.gov.au/sites/default/files/anao_ report_2000-2001_07.pdf?acsf_files_redirect> (accessed: 15.02.2021) (in English).