Назва статті Конституційне визначення публічної влади – ключова ланка юридичної доктрини України
Автори

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, в. о. Керівника Апарату Верховної Ради України, Заступник Керівника Апарату – керівник Головного юридичного управління (Київ, Україна) tepljuk@v.rada.gov.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2021
Сторінки [29-41]
Анотація

Статтю присвячено проблемі конституційного визначення системи публічної влади в Україні в контексті юридичної доктрини України.

Метою статті є визначення поняття публічної влади та методологічних підходів до конституційного закріплення її системи в Україні.

У статті підкреслено потребу в наукових дослідженнях конституційних засад організації та функціонування публічної влади в Україні, з’ясування сутності цієї влади та особливостей її виявлення в українському суспільстві, необхідність дослідження закономірностей функціонування публічної влади в системі конституційного ладу України та напрямів її реформування.

Розглянуто поняття публічної влади у зв’язку з політичною владою та основні форми здійснення публічної влади в сучасних суспільствах, якими є державна влада та місцеве самоврядування.

Відзначено негативну закономірність погіршення якості публічної влади через нерозвинену політичну систему, зумовлену недосконалістю визначення конституційного ладу України. Стверджується, що однією з таких обставин є та, що Конституція України ґрунтується на суперечливій, принципово хибній концепції конституційного процесу.

Наголошено, що ключовою ланкою стратегії конституційного процесу, від якої залежить успішність політичної та правової реформ, а з ними – реформування економічної, соціальної, гуманітарної та інших сфер, стає ухвалення всеукраїнським референдумом Конституції України в новій редакції. Лише через конституційні зміни відкривається можливість системно, послідовно і виключно на правовій основі провести реформи публічної влади.

 Вказано на пріоритетний характер формулювання в юридичній доктрині України засадничих конституційних положень щодо організації політичної системи, а також розроблення на її основі загальної концепції політичної реформи. Визначено головні завдання реформи політичної системи України, якими є усунення або зменшення впливу відповідних суспільно-політичних факторів, що живлять неякісну владу, визначено концептуальні основи політичної реформи. Наголошено, що реформована таким чином політична система є необхідною умовою здійснення правової реформи як неодмінної передумови реформ в інших сферах.

Визначено головну мету правової реформи та її концептуальні засади згідно з юридичною доктриною України. Охарактеризовано різні аспекти зазначених засад. Розгля нуто питання установчої влади, зокрема, доктринальне визначення взаємовідносин держави і народу в частині участі державної влади в реалізації установчої влади безпосередньо народом.

 Відзначено необхідність, відповідно до юридичної доктрини України, реального втілення в життя принципу конституційної законності, неухильного виконання Конституції України, імперативність застосування конституційних норм і необхідність забезпечити реальну охорону Конституції від протиправної зміни та інших порушень її вимог. У зв’язку з цим у новій редакції документа слід передбачити розділ “Охорона Конституції”, на основі якого має бути розроблений і запроваджений належний юридичний механізм, та надано характеристику останнього. Критично розглянуто поняття “конституційна реформа”, запропоновано визначення її об’єкта і предмета.

 

Ключові слова публічна влада; конституційний лад; політична реформа; правова реформа; юридична доктрина; конституційна реформа; конституційна законність;конституційний процес
References

Bibliography

Edited books

1. Yushchyk O, ‘Konstytutsiini mytarstva chy Narodna Konstytutsiia?’ v Formula

demokratii: “Narod – Konstytutsiia – vlada”. 20-richchiu Konstytutsii Ukrainy

prysviachuietsia (Moroz O, Yushchyk O uporiad, Parlam vyd-vo 2016) (in Ukrainian).

Theses

2. Tepliuk M, ‘Konstytutsiino-pravovi problemy orhanizatsii publichnoi vlady v Ukraini’

(dys kand yuryd nauk, 2008) (in Ukrainian).