Назва статті Правова реформа у сфері національної безпеки України: теоретико-правовий аспект
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ (Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 yuliyazagum@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2021
Сторінки [88-105]
Анотація

Метою статті є визначення через призму сучасної теоретичної юриспруденції та націобезпекознавства феномену правової реформи у сфері національної безпеки на прикладі сучасної України. Така реформа досліджена як інваріант правових реформ, який підпорядкований усім загальним закономірностям ініціювання, організації та проведення правової реформи як родового явища. З’ясовано, що така реформа постає як складне, багатогранне суспільне явище, яке відображає певний рівень загальнотеоретичної правової думки та націобезпекознавства, особливості правової науки, стану законодавчих і концептуальних розробок, на основі узагальнення яких можна розглянути її в різних аспектах.

                  Зроблено висновок, що правова реформа в галузі національної безпеки передбачає планомірні, науково обґрунтовані, суспільно прийнятні та виправдані зміни: 1) у законодавстві, що гарантує національну безпеку та захищає національні інте реси; 2) у структурі, організації та діяльності органів державної влади та інших суб’єктів, відповідальних за забезпечення національної безпеки, у системі їх функцій та повноважень, а також у способах (формах, методах) їх реалізації; 3) в якісному зміцненні стану захищеності всього масиву суспільних відносин, що центруються довкола національної безпеки та охоплюються об’єктом реформи, від зовнішніх і внутрішніх, реальних і потенційних загроз. Отже, реформа національної безпеки постає в єдності трьох компонентів: нормативно-правового (регулятивного), управлінського (суб’єктного) та об’єктного (зміна сфери суспільних відносин у галузі національної безпеки).

                 Доведено, що реформа національної безпеки має відбуватися у правовій площині, правовими засобами, із залученням тих конструктивних елементів і напрацювань, які зроблені в межах як загальнотеоретичної юриспруденції, так і галузевих правових наук. Виявлено, що з процесуального боку ця реформа є комплексом заходів, які ініціюються, організуються та проводяться уповноваженими суб’єктами забезпечення національної безпеки (як правило, вищими органами державної влади) відповідно до наявних суспільних потреб, призводять до суттєвих змін у нормативно-правовій, інституційній та/або функціональній підсистемах національної безпеки, що зумовлює якісно вищий рівень захисту національних інтересів від реальних і потенційних, внутрішніх та зовнішніх загроз. Натомість в інституційному сенсі така реформа має упорядкувати й раціоналізувати діяльність державного апарату, в усіх його необхідних складових, зі здійснення заходів, спрямованих на приведення всієї системи національної безпеки України у відповідність до суспільних потреб, забезпечення її інституційної спроможності постійно (безперервно), ефективно і своєчасно відповідати (реагувати) на виклики національним інтересам, активно й послідовно захищати ці інтереси як усередині держави, так і за кордоном тощо.

 

Ключові слова безпека людини, суспільства і держави; національна безпека; воєнна безпека; інформаційна безпека; економічна безпека; екологічна безпека; національні інтереси; внутрішні та зовнішні загрози; державний суверенітет; територіальна цілісність; правова реформа; реформа у сфері національної безпеки; суб’єкти забезпечення національної безпеки; Стратегія національної безпеки; державний апарат; громадські організації
References

Bibliography

 

Authored books

1. Vlasiuk O, Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky: vybrani naukovi pratsi (NISD 2016) (in Ukrainian).

2. Zadorozhnii O, Porushennia ahresyvnoiu viinoiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy osnovnykh pryntsypiv mizhnarodnoho prava (K.I.S. 2015) (in Ukrainian).

3. Korniievskyi O, Hromadski ob’iednannia u systemi natsionalnoi bezpeky derzhavy (Alterpres 2010) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

4. Antonov V, Konstytutsiino-pravovi zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy (Shemshuchenko Iu nauk red, TALKOM 2017) (in Ukrainian).

5. Dzoban O (zah red), Natsionalna bezpeka: svitohliadni ta teoretyko-metodolohichni zasady (Pravo 2021) (in Ukrainian).

6. Fuko M, Bezopasnost’, territorija, naselenie. Kurs lekcij, prochitannyh v Kollezh de Frans v 1977–1978 uchebnom godu (per s fr, Nauka 2011) (in Russian).

 

Journal articles

7. Lemak O, ‘Zabezpechennia natsionalnoi bezpeky yak funktsiia derzhavy’ [2016] 38 (2) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo. 64 (in Ukrainian).

8. Lobko M, Sahaniuk F, ‘Sektor bezpeky i oborony: problemy formuvannia ta rozvytku’ [2014] 1 (50) Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho 137 (in Ukrainian).

9. Malyshev B, ‘Pravova reforma: poniattia, oznaky, vydy’ (2011) 3 Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 22 (in Ukrainian).

10. Medvid F, Chorna M, ‘Bezpekova polityka Ukrainy v umovakh zovnishnoi ahresii: normatyvno-pravove zabezpechennia’ [2015] 5–6 (79–80) Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy 119 (in Ukrainian).

11. Pylypchuk V, Doronin I, ‘Pravo natsionalnoi bezpeky ta viiskove pravo: teoretychni ta prykladni zasady stanovlennia i rozvytku v Ukraini’ [2018] 2 (25) Informatsiia i pravo 62–72 (in Ukrainian).

 

Thesis

12. Bohutskyi P, ‘Teoretychni osnovy stanovlennia i rozvytku prava natsionalnoi bezpeky Ukrainy’ (dys d-ra yuryd nauk, 2020) (in Ukrainian).

13. Chapchikov S, ‘Konceptual’nye osnovanija nacional’noj bezopasnosti i mehanizm ee obespechenija: teoretiko-pravovoe issledovanie’ (dis d-ra jurid nauk, 2018) (in Russian). 14. Dakhno O, ‘Polityka zabezpechennia terytorialnoi tsilisnosti Ukrainy (teoretykometodolohichnyi analiz)’ (dys kand polit nauk, 2020) (in Ukrainian).

15. Holovka A, ‘Hromadianske suspilstvo yak sub’iekt protydii zahrozam natsionalnii bezpetsi v informatsiinii sferi’ (dys kand polit nauk, 2018) (in Ukrainian).

16. Homonai V, ‘Konstytutsiino-pravove zabezpechennia nabuttia povnopravnoho chlenstva Ukrainy v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Orhanizatsii Pivnichnoatlantychnoho dohovoru’ (dys d-ra yuryd nauk, 2020) (in Ukrainian).

17. Karikh I, ‘Instytutsiino-pravovi zasady polityky natsionalnoi bezpeky v humanitarnii sferi’ (dys kand polit nauk, 2018) (in Ukrainian).

18. Lenher Ya, ‘Reformuvannia pravovoi systemy yak zasib pidvyshchennia yii efektyvnosti’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2007) (in Ukrainian).

19. Ovcharenko V, ‘Mehanizm gosudarstvennogo upravlenija nacional’noj bezopasnost’ju’ (dis d-ra nauk po gos upr, 2012) (in Russian).

20. Pavliuk K, ‘Vzaiemodiia orhaniv derzhavnoi vlady ta neuriadovykh hromadskykh orhanizatsii u systemi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy’ (dys kand nauk z derzh upr, 2014) (in Ukrainian). 21. Perun T, ‘Administratyvno-pravovyi mekhanizm zabezpechennia informatsiinoi bezpeky v Ukraini’ (dys kand yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

22. Rieznik O, ‘Administratyvno-pravovi zasady diialnosti pravookhoronnykh orhaniv iz zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky Ukrainy’ (dys d-ra yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

23. Sitsinskyi N, ‘Derzhavne upravlinnia zabezpechenniam natsionalnoi bezpeky Ukrainy u zovnishnopolitychnii sferi v umovakh yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii’ (dys d-ra nauk z derzh upr, 2020) (in Ukrainian).

24. Sokurenko V, ‘Publichne administruvannia sferoiu oborony v Ukraini’ (dys d-ra yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

 

Conference papers

25. Doronin I, ‘Osoblyvosti systematyzatsii prava natsionalnoi bezpeky’ v Osvita i nauka u sferi natsionalnoi bezpeky: problemy ta priorytety rozvytku: zbirnyk materialiv III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Dorohykh S ta inshi uporiadn, NUOA, ArtEk 2019) 34–8 (in Ukrainian).

 

Other sources

26. Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2018 rotsi” (NISD 2018) 120 (in Ukrainian).

27. Reznikova O, Somin S, Zabezpechennia bezperervnosti protsesu upravlinnia u sferi natsionalnoi bezpeky: Analitychna zapyska <http://old2.niss.gov.ua/content/articles/ files/111AZ-governance-continuity-1_1_2-928b5.pdf> (accessed: 15.02.2021) (in Ukrainian).