Назва статті Кримінальне правопорушення (його види: кримінальний проступок і злочин) – новела кримінального законодавства України
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, голова координаційного бюро з проблем кримінального права відділення кримінально-правових наук НАПрН України, професор кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6323-6489 criminallaw2v@gmail.com 

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2021
Сторінки [9-11]
References