Назва статті Доктрина конкурсного процесу
Автори

доктор юридичних наук, професор, суддя Північного апеляційного господарського суду (Київ, Україна) doc.pol@ukr.net 

 

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9562-8735 vradziv@hotmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2021
Сторінки [13-22]
Анотація

Відродження інтересу до теоретичних досліджень таких правових явищ, як банкрутство та конкурсний процес зокрема, у незалежній Україні пов’язано з прийняттям першого національного законодавчого акта, присвяченого регламентації матеріальних і процесуальних відносин банкрутства.

Юридична наука фактично вже з кінця 90-х років минулого століття, опинившись у нових, порівняно з попередніми, умовах, значну увагу приділяла переосмисленню концептуальних засад права банкрутства, які і почали активно та достатньо послідовно розроблятися в науковій літературі. Це актуальні проблеми, зокрема: вдосконалення, кодифікації законодавства про банкрутство; оптимізації понятійно-категоріального апарату банкрутства; державної політики у сфері банкрутства; визначення правової природи відносин банкрутства; специфіки правового статусу сторін та інших учасників відносин банкрутства; процесуальних засад та особливостей розгляду справ про банкрутство; визначення та змістовного наповнення процедур банкрутства; тощо.

Метою статті є висвітлення впливу досягнень догми національного права банкрутства та її складової – догми конкурсного процесу на вдосконалення новітнього українського законодавства про банкрутство та практики його застосування.

Встановлено, що практичне значення доктринальних положень конкурсного процесу полягає в їхній реалізації у нормотворчій та правозастосовній діяльності.

Автори доходять висновку, що законодавець при вдосконаленні правового регулювання відносин банкрутства має зважати на результати доктринальних досліджень у цій сфері, спрямовані на вирішення глобальних завдань із відновлення платоспроможності насамперед суб’єктів господарювання і врегулювання боргових зобов’язань громадян.

 

Ключові слова банкрутство; конкурсний процес; доктрина права банкрутства; законодавство про банкрутство; процедури банкрутства; боржник; кредитори
References

Bibliography

Authored books

1. Golmsten A, Istoricheskij ocherk russkogo konkursnogo processa (Typ V S Balasheva 1888) (in Russian).

2. Radzyviliuk V, Zapobihannia bankrutstvu (nespromozhnosti): hospodarcko-pravovyi aspekt (Aspekt-Polihraf 2013) (in Ukrainian).

3. Shershenevich G, Konkursnyj process (Statut 2000) (in Russian).

 

Journal articles

4. Polyakov B, ‘Pro koncepciyu reformuvannya zakonodavstva pro nespromozhnist (bankrutstvo)’ (2002) 7 Pravo Ukrainy 59–63 (in Ukrainian).

5. Radzyviliuk V, Poliakov R, ‘Problemy zastosuvannya gospodarsko-procesualnyx norm u proceduri bankrutstva (neplatospromozhnosti)’ (2020) 7 Pravo Ukrainy 148 (in Ukrainian). 6. Radzyviliuk V, ‘Nalezhnist myrovoi uhody do protsedur bankrutstva’ [2016] 6 (92) Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti 99–100 (in Ukrainian).

7. Radzyviliuk V, ‘Kontseptualni zminy tsilovoi spriamovanosti novitnoho zakonodavstva pro bankrutstvo’ (2019) 8 Pravo Ukrainy 118 (in Ukrainian).

 

Thesis

8. Radzivilyuk V, ‘Sanaciia yak sudova procedura bankrutstva: porivnialno-pravove doslidzhennia’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2000) (in Ukrainian).

 

Websites

9. Poliakov B, Poliakov R, ‘Zolote telia, abo Arbitrazhnyi keruiuchyi ne rab kredytoriv, a subiekt nezalezhnoi profesiinoi diialnosti za rakhunok ostannikh’ (Zakon i Biznes, 02.05–08.05.2020) <https://zib.com.ua/ua/142493-arbitrazhniy_keruyuchiy__ne_rab_ kreditoriv_a_subekt_nezalezh.html> (accessed: 04.10.2020) (in Ukrainian).

10. Polyakov B, ‘Ali-Baba i 40 razbojnikov, ili Kak fizicheskomu licu mozhno razbogatet s pomoshyu Kodeksa po proceduram bankrotstva’ (Zakon i Biznes, 07.09–13.09.2019) <https://zib.com.ua/ru/139120-kak_fizicheskomu_licu_mozhno_razbogatet_s_ pomoschyu_kodeksa_.html> (accessed: 28.09.2020) (in Russian).

11. Polyakov B, ‘Kazus potentsiinoi likvidatsii’ (Zakon i Biznes, 15.06–21.06.2019) <https:// zib.com.ua/ua/print/138072-za_kzpb_mozhna_zrobiti_bankrutom_bud-yakiy_ derzhavniy_organ_.html> (accessed: 28.09.2020) (in Ukrainian).

12. Polyakov B, ‘Pryntsyp domino, abo Yak KzPB mozhe sprovokuvaty lantsiuhove padinnia pidpryiemstv krainy’ (Zakon i Biznes, 03.08–09.08.2019) <https://zib.com.ua/ua/ print/138714-yak_kzpb_mozhe_sprovokuvati_lancyugove_padinnya_pidpriemstv_. html> (accessed: 28.09.2020) (in Ukrainian).

13. Polyakov B, Polyakov R, ‘Kyt i kit, abo Kolizii spozhyvchoho kredytuvannia’ (Zakon i Biznes, 21.11–27.11.2020) <https://zib.com.ua/ua/pda/145644.html> (accessed: 25.09.2020) (in Ukrainian).