Назва статті Природа податку як конструкції зустрічного узгодження обов’язків (на прикладі підприємств критичної інфраструктури)
Автори

доктор юридичних наук, професор, кандидат економічних наук, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8020-5748 npkucheryavenko@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2021
Сторінки [167-181]
Анотація

Сьогодні особливої актуальності набувають питання, пов’язані з узгодженням зустрічних обов’язків на рівні “держава – платник податків”.

Мета статті полягає у визначенні конструкції зустрічного узгодження обов’язків держави та платника податків на прикладі функціонування правового механізму податку на додану вартість у контексті діяльності підприємств критичної інфраструктури.

Констатовано, що традиційний погляд на характеристику природи податкових відносин через акцент виключно на регулювання та гарантування своєчасного виконання обов’язків платника податку виглядає дещо спрощеним. Загальну конструкцію упорядкування поведінки учасників податкових відносин треба коригувати залежно як від типу платника, так і від характеру складової податкового обов’язку в широкому сенсі.

Зазначено, що не можна характеризувати податок лише в контексті системності імперативних обов’язків щодо регулювання поведінки зобов’язаної особи. Цілісна конструкція податку передбачає і мету акумуляції коштів публічного суб’єкта через надходження коштів від сплати податків. Умовність податкового платежу передбачає і виконання обов’язку з боку держави та територіальних громад. Тобто податок – це кошти, які в імперативному режимі передає платник державі чи територіальній громаді з обов’язковою умовою витрачання їх на загально-суспільні цілі та потреби.

 

Ключові слова платник податків; податок на додану вартість; зустрічні зобов’язання; реєстрація податкових накладних
References

Bibliography

Authored books

  1. Dmitrik O, Soderzhanie i klacssifikaciya finansovyh pravootnoshenij (Legas 2003) (in Ukrainian).
  2. Journal articles
  3. 2. Smichok E, ‘Sudova doktrina podatkovih vigod’ (2020) 3 Pravo ta derzhavne upravlіnnya 46–52 (in Ukrainian).