Назва статті Провадження у справах про банкрутство як особливий вид провадження у господарському судочинстві
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, асистентка кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6827-9939 i.butyrska@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2021
Сторінки [23-32]
Анотація

Справи про банкрутство посідають особливе місце у господарському судочинстві, що зумовлено низкою чинників, а саме: широким колом учасників справи, особливим процесуальним порядком розгляду таких справ тощо. До того моменту, поки боржник або кредитор не звернуться до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, відносини “боржник – кредитори” мають переважно приватний характер, оскільки кредитори на власний розсуд обирають як, коли і в який спосіб заявляти свої вимоги до боржника. Коли ж щодо такого боржника відкривається провадження у справі про банкрутство, то відносини “боржник – кредитори” переходять на новий рівень: по-перше, кредитори “переслідують” боржника вже не кожен окремо, а всі разом, а по-друге, активну роль у цьому процесі вже відіграють господарський суд та арбітражний керуючий.

21 жовтня 2019 р. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства (КУзПБ), який став прогресивним кроком законодавця у правовому регулюванні відносин неплатоспроможності (банкрутства). Однак водночас він поставив перед наукою і практикою нові виклики та запитання, зокрема й щодо місця провадження у справах про банкрутство в системі господарського судочинства.

Метою статті є теоретичне осмислення місця провадження у справах про банкрутст во в господарському судочинстві та виявлення ознак, притаманних провадженню у справах про банкрутство.

Відносини неплатоспроможності (банкрутства), які за своєю природою мають комплексний характер (матеріально-правовий і процесуально-правовий), у будьякому разі повинні існувати у межах господарсько-процесуальної форми, адже, за загальним правилом, поки немає відкритого провадження у справі про банкрутство, говорити про відносини неплатоспроможності (банкрутства) не можна (не беручи до уваги санацію боржника до відкриття провадження).

У статті наголошено, що провадження у справах про банкрутство є самостійним видом провадження у господарському судочинстві, який має свої особливості. За результатами дослідження авторка доходить висновку, що серед характерних ознак провадження у справах про банкрутство можна виокремити: 1) дуалістичний характер правового регулювання – нормами Господарського процесуального кодексу України та КУзПБ; 2) активна роль господарського суду у справі про банкрутство; 3) особливий суб’єктний склад; 4) концентрація у межах справи про банкрутство всіх спорів, стороною в яких є боржник; 5) застосування під час розгляду справи про банкрутство особливих матеріальних і процесуальних норм.

 

Ключові слова банкрутство; неплатоспроможність; господарське судочинство; господарський процес; господарсько-процесуальна форма
References

References

Bibliography

 

Authored books

1. Poljakov B, Zakon Ukrainy “O vosstanovlenii platezhesposobnosti dolzhnika ili priznanii ego bankrotom”: Nauchno-prakticheskij kommentarij, t 1 (Logos 2014) (in Russian).

2. Pryhuza P D, Dovhan A P, Katrechko D V, Umysne bankrutstvo: teoriia i praktyka subsydiarnoi vidpovidalnosti: naukovo-praktychnyi posibnyk (Borysfen-pro 2020) (in Ukrainian).

 

Journal articles

3. Ivaniuta N V, ‘Osoblyvosti hospodarsko-protsesualnoi formy u sudochynstvi’ (2018) 4 Pravovi novely 301 (in Ukrainian).

4. Maslovskyi S V, ‘Povnovazhennia sudu pershoi instantsii v provadzhenni u spravi pro bankrutstvo’ (2019) 12 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 109 (in Ukrainian).

5. Nikolenko L M, ‘Materialni ta protsesualni normy i pravovidnosyny: yikh vzaiemozv’iazok u hospodarskomu sudochynstvi’ (2013) 10 Nashe pravo 151 (in Ukrainian).

6. Radzyviliuk V, Poliakov R, ‘Problemy zastosuvannia hospodarsko-protsesualnykh norm u protseduri bankrutstva (neplatospromozhnosti)’ (2020) 7 Pravo Ukrainy 156–57 (in Ukrainian).

7. Talykin Ye A, ‘Vyznachennia poniattia hospodarskoi protsesualnoi formy’ (2011) 4 Forum prava 727 (in Ukrainian).

8. Talykin Ye, ‘Funktsii ta protsesualna forma rozghliadu sprav pro bankrutstvo’ (2013) 5 Yurydychna Ukraina 89 (in Ukrainian).

 

Thesis

9. Kabenok Yu, ‘Pravove rehuliuvannia arbitrazhnoho upravlinnia v protseduri bankrutstva v Ukraini’ (dys kand yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

10. Vechirko I, ‘Pravove rehuliuvannia protsesualnykh vidnosyn u spravakh pro bankrutstvo v Ukraini’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2011) (in Ukrainian).

 

Conferense papers

11. Vechirko I O, ‘Pro mistse protsesualnykh pravovidnosyn v systemi pravovoho rehuliuvannia vidnosyn nespromozhnosti (bankrutstva)’ v Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reformy v Ukraini: III mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsii (Tekhnodruk 2019) 117 (in Ukrainian).

 

Websites

12. Poliakov B, ‘Miski kvity abo Myrova uhoda u protseduri bankrutstva’ (Zakon i Biznes, 04.04–10.04.2020) <https://zib.com.ua/ua/141984-chi_mozhliva_mirova_ugoda_u_ proceduri_bankrutstva_.html> (accessed: 15.11.2020) (in Ukrainian).