Назва статті Порівняльно-правовий аналіз правового статусу кредиторів та їхніх органів самоуправління у процедурі банкрутства (неспроможності) за правом України та Німеччини
Автори

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Академії наук вищої школи України (Львів, Україна) mykhailo.mykievych@lnu.edu.ua 

 

аспірант Запорізького національного університету  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5266-224X (Київ, Україна) rodion.pol@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2021
Сторінки [57-70]
Анотація

Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу положень Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ), а також Inzolvenzordnung (Статут процедури неспроможності в Німеччині), що регулюють правовий статус кредиторів та їхніх органів самоуправління.

 Мета статті полягає у комплексному порівняльно-правовому дослідженні теоретико-правових засад правового статусу кредиторів, а також створенні і функціонуванні органів самоврядування кредиторів за правом України та Німеччини.

Аналізуються законодавчі визначення поняття “кредитор” і певних його різновидів у процедурі банкрутства в Україні та у процедурі неспроможності в Німеччині. Окрім законодавчо закріплених різновидів кредиторів, автори наводять їхнє доктринальне розмежування та обґрунтовують необхідність їхньої більш чіткої деталізації.

Аналізуються положення про правовий статус зборів кредиторів і комітету кредиторів в Україні та зборів кредиторів, тимчасового комітету кредиторів і комітету кредиторів за правом Німеччини.

У результаті дослідження висвітлюються проблемні питання у зазначених вище елементах конкурсного процесу, особливості юридичної природи їхніх рішень і компетенції представницьких органів кредиторів. Особлива увага присвячена мінімальній кількості голосів для прийняття рішень, а також аналізу інших проблем них елементів цієї тематики, що залишають можливість недоброчесним кредиторам для потенційного зловживання власними правами. Наводяться приклади із практики українських судів, які зіштовхнулися з подібними зловживаннями.

Крім того, висвітлюються конкретні шляхи вирішення описаних проблем, а також надані пропозиції щодо покращення українським законодавцем положень чинного КУзПБ, що можливо завдяки здійсненню порівняльно-правового аналізу окремих елементів процедури банкрутства (неспроможності) в Україні та Німеччині.

 

Ключові слова банкрутство; неспроможність; кредитор; органи самоуправління кредиторів; збори кредиторів; комітет кредиторів; тимчасовий комітет кредиторів
References

Bibliography

Authored books

1. Polyakov B, Pravo nesostoyatelnosti (bankrotstva) v Ukraine (In Yure 2003) (in Russian).

2. Polyakov B, Pravo nespromozhnosti (bankrutstva) v Ukraini: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv (In Yure 2011) (in Ukrainian).

3. Shershenevich G, Konkursnoe pravo (vtoroe izd, Tipografiya Imperatorskogo Universiteta 1898) (in Russian).

 

Newspaper articles

4. Zhukov S, Zhyla B, ‘Iaki rishennia mozhe pryimaty komitet kredytoriv u spravi pro bankrutstvo’ (Zakon i Biznes, 12.09–18.09.2020) (accessed: 15.11.2020) (in Ukrainian)