Назва статті Цивільно-правове регулювання захисту прав споживачів як сторони споживчих договорів: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та ЄС
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9309-4282 annakolisnikova@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2021
Сторінки [135-143]
Анотація

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом (ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію) перебуває в активній стадії виконання й охоплює трансформацію всього економічно-правового простору нашої держави. Особливий інтерес становить цивільно-правовий пласт правовідносин як найбільш широкий, зокрема такий його аспект, як зміни у вітчизняному регулюванні споживчих договорів відповідно до мінімальних стандартів ЄС із подальшим його вдосконаленням.

Метою статті є пошук та аналіз способів цивільно-правового регулювання споживчого договору в ЄС та порівняння їх з українськими законодавчими реаліями, окреслення необхідних змін, які необхідно здійснити законодавцю у майбутньому, щоб пришвидшити повноцінний вхід у європейський простір із його високим рівнем цивільно-правового забезпечення споживчих відносин, матеріальним вираженням якого є споживчі договори.

У статті досліджено ключові нормативно-правові акти ЄС, що відносяться до цивільно-правового регулювання захисту прав споживача як сторони споживчих договорів. Здійснено порівняльно-правовий аналіз норм ЄС і вітчизняного цивільного законодавства у цій сфері в контексті активного розгортання євроінтеграційних процесів та виконання Угоди про асоціацію. Сформульовано подальші перспективи в наближенні рівня захищеності споживачів в Україні до європейських стандартів.

Авторка доходить висновку, що, незважаючи на чітку спрямованість на європейський курс, вітчизняне цивільне законодавство є недостатньо вдосконаленим у частині регулювання споживчих договорів за прикладом ЄС. Так, станом на сьогодні в законодавстві України відсутнє як поняття “споживчий договір”, так і закріплення цієї категорії в Цивільному кодексі України нарівні з іншими видами договорів. Окрім того, чіткий план дій, що передбачав гармонізацію вітчизняних нормативно-правових актів із відповідними документами ЄС, зокрема з основними директивами стосовно регулювання споживчих договорів, був виконаний не в повному обсязі, тому питання повного приведення законодавчої сфери України до мінімальних стандартів ЄС залишається відкритим, як і його подальше наукове дослідження.

 

Ключові слова споживчі договори; споживче право ЄС; мінімальні стандарти ЄС; гармонізація законодавства України та ЄС; євроінтеграція
References

Bibliography

Edited books

1. Bondar L, Briedova H, Vakulenko A ta inshi, Pravo Yevropeiskoho Soiuzu (Pravo 2019) (in Ukrainian).

Websites

2. Braunmiul P, Baiko R, Vasylieva L, ‘Zakhyst prav spozhyvachiv: standarty YeS ta Ukrainy’ (FEAO, 2016) <https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/FEAO_ Zahyst_prav_EU_Ukr_A4_block_03.pdf> (accessed: 15.03.2021) (in Ukrainian).

3. Baiko R, Vasylieva L, ‘Zakhyst prav spozhyvachiv v Yevropeiskomu Soiuzi v konteksti nablyzhennia ukrainskoho zakonodavstva do yevropeiskykh standartiv’ <https://feao. org.ua/wpcontent/uploads/2016/04/FEAO_Zahyst_prav_A5_web.pdf> (accessed: 15.03.2021) (in Ukrainian).