Назва статті Суб’єкти корпоративних відносин: теоретико-правові аспекти
Автори

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8984-2399 o.harahonych@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2021
Сторінки [26-45]
Анотація

Неузгодженість поглядів на подальший розвиток корпоративного законодавства і відсутність у правовій доктрині усталених підходів до засадничих категорій корпоративного права є бар’єром для вирішення проблеми забезпечення належного рівня правового регулювання корпоративних відносин. Питання чіткого визначення кола суб’єктів корпоративних відносин, їх правової природи, сутнісних ознак залишаються недостатньо розробленими і потребують подальших наукових досліджень.

Метою статті є огляд існуючих у правовій доктрині проблем щодо визначення суб’єктного складу корпоративних відносин для вироблення чіткого уявлення про коло основних суб’єктів таких відносин, особливості їх правового статусу і сутнісні ознаки, а також викладення власного бачення напрямів удосконалення законодавства з цих питань.

Ключовою фігурою, з якою в юридичній літературі зазвичай пов’язують виникнення та існування корпоративних відносин, є корпорація. Корпорація – це господарська організація, утворена об’єднанням (обов’язкового або можливого) осіб на засадах участі (членства) і належних їм капіталів для здійснення господарської діяльності. Пропонується закріпити у корпоративному законодавстві новий термін, який би позначав поширене у юридичній літературі поняття “корпорація”, а також вичерпний перелік організаційно-правових форм, у яких можуть створюватися і діяти корпорації.

Термін “власники корпоративних прав” є збірним поняттям для позначення осіб, які надали своє майно для формування статутного (складеного) капіталу або пайового фонду корпорацій і в обмін на свої вклади набули у власність корпоративні права. Надано визначення понять “засновники”, “учасники”, “члени”, “акціонери”, “вкладники”, “повні учасники”. З’ясовано особливості правового статусу власників корпоративних прав.

При визначенні суб’єктного складу корпоративних відносин, які виникають у зв’язку з виконанням функцій органів корпорації, доречно говорити не про відносини між корпорацією та її органами, а про відносини між корпорацією і суб’єктами, які виконують функції її органів. До суб’єктів, які виконують функції органів корпорації, можуть бути віднесені учасники загальних зборів корпорації (власники корпоративних прав та їхні представники), а також посадові особи корпорації.

Платформою для визначення суб’єктного складу корпоративних відносин варто обрати Господарський кодекс України, а в разі рекодифікації господарського законодавства – відповідний кодифікований акт, який його замінить.

 

Ключові слова суб’єкти корпоративних відносин; корпорація; власники корпоративних прав; учасники; члени; акціонери; суб’єкти, які виконують функції органів корпорації.
References

Bibliography

Authored books

1. Kibenko E, Korporativnoe pravo Velikobritanii. Zakonodatel’stvo. Precedenty. Kommentarii (2003) (in Russian).

2. Kravchuk V, Korporatyvne pravo. Naukovo-praktychnyi komentar zakonodavstva ta sudovoi praktyky (Istyna 2005) (in Ukrainian).

3. Kravets I, Pravove stanovyshche sub’iektiv orhanizatsiino-hospodarskykh povnovazhen (Iurinkom Inter 2010) (in Ukrainian).

4. Lukach I, Teoretychni problemy pravovoho rehuliuvannia korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini (Lira-K 2015) (in Ukrainian).

5. Shcherbyna V, Sub’iekty hospodarskoho prava (Iurinkom Inter 2008) (in Ukrainian).

6. Suhanov E, Sravnitel’noe korporativnoe pravo (2-e izd, Statut 2016) (in Russian).

7. Zhornokui Yu, Tsivilisticheskaya osnova realizatsii subyektivnogo korporativnogo prava (Zolota mylia 2012) (in Russian).

 

Edited books

8. Harahonych O, Hrudnytskoi S, Doroshenko L (red), Korporatyvne pravo: navchalnyi posibnyk (2-he vyd, ArtEk 2018) (in Ukrainian).

9. Kontseptsiia onovlennia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy (ArtEk 2020) (in Ukrainian).

10. Vasylieva V (red), Korporatyvne pravo Polshi ta Ukrainy (Ivano-Frankivsk 2016) (in Ukrainian). 11. Vasylieva V (red), Korporatyvne pravo Ukrainy: problemy teorii ta praktyky (Suprun 2017) (in Ukrainian).

 

Dictionaries

12. Honcharenko V, Romovska Z (red), Slovnyk yurydychnykh terminiv i poniat: navchalnyi posibnyk (Iustinian 2013) (in Ukrainian).

 

Journal articles

13. Butryn-Boka N, ‘Yurydychna osoba korporatyvnoho typu (korporatsiia) – uchasnyk korporatyvnykh vidnosyn’ (2015) 5-2 ch 3 Pravo i suspilstvo (in Ukrainian).

14. Harahonych O, ‘Poniattia ta oznaky orhaniv aktsionernoho tovarystva’ [2016] 41 (1) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Pravo” (in Ukrainian).

15. Lukach I, ‘Poniattia ta vydy sub’iektiv korporatyvnykh vidnosyn’ [2013] 6-1 (2) Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu Seriia. Yurysprudentsiia (in Ukrainian).

16. Rozhkova M, ‘Korporativnye otnoshenija i voznikajushhie iz nih spory’ (2005) 9 Vestnik Vysshego arbitrazhnogo suda Rossijskoj Federacii (in Russian).

17. Stepanov D, ‘Eshhe raz o prirode polnomochij ispolnitel’nogo organa i upravljajushhego hozjajstvennym obshhestvom’ (2006) 8 Vestnik Vysshego arbitrazhnogo suda Rossijskoj Federacii (in Russian).

18. Tsikalo V, ‘Korporatyvne tovarystvo: poniattia, oznaky, orhanizatsiino-pravovi formy’ (2006) 6 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

19. Zhornokui Yu, ‘Problemni pytannia vyznachennia poniattia katehorii “korporatsiia” ta yii oznak’ (2009) 8 Pidpryietsytvo, hospodarstvo i pravo (in Ukrainian).

 

Conference papers

20. Spasybo-Fatieieva I, ‘Korporatyvni pravovidnosyny v Ukraini i model Khirshmana’ v Vosmi yurydychni dysputy z aktualnykh problem pryvatnoho prava, prysviacheni pam’iati Ye. V. Vaskovskoho: materialy (Astroprynt 2018) (in Ukrainian).

 

Theses

21. Hlus N, ‘Korporatsii ta korporatyvne pravo: poniattia, osnovni oznaky ta osoblyvosti zakhystu’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2000) (in Ukrainian).

22. Hryshyna I, ‘Tsyvilno-pravova vidpovidalnist uchasnykiv aktsionernykh pravovidnosyn’ (dys d-rа yuryd nauk, 2015) (in Ukrainian).

23. Koverzniev V, ‘Hospodarsko-pravove zabezpechennia kooperatsii v Ukraini’ (dys d-rа yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).

24. Kushchenko A, ‘Korporativnyye otnosheniya kak predmet pravovogo regulirovaniya’ (avtoref dys d-rа yuryd nauk, 2014) (in Russian).

25. Lukach I, ‘Hospodarsko-pravove rehuliuvannia korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini: teoretychni problemy’ (dys d-ra аyuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

26. Oprysko M, ‘Dohovory pro vidchuzhennia korporatyvnykh prav’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2014) (in Ukrainian).

27. Smitiukh A, ‘Korporatyvni prava ta korporatyvni pai (chastky): teoretyko-pravovi zasady’ (dys d-rа yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).

28. Zelisko A, ‘Pidpryiemnytski yurydychni osoby pryvatnoho prava yak sub’iekty tsyvilnykh pravovidnosyn’ (dys d-rа yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian). Newspaper articles ‘Kontseptsiia modernizatsii hospodarskoho zakonodavstva Ukrainy’ (2021) 13–15 Yurydychnyi visnyk Ukrainy (in Ukrainian).

 

Websites, blogs

29. Kuznietsova N, ‘Poniattia, oznaky i klasyfikatsiia korporatyvnykh sporiv’ <http:// legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=120329> (accessed: 25.04.2021) (in Ukrainian).

30. Batryn S, ‘Korporatyvne pravovidnoshennia ta korporatyvnyi spir: spivvidnoshennia subiektnoho skladu’ <http://intkonf.org/batrin-sv-korporativne-pravovidnoshennyatakorporativniy-spir-spivvidnoshennya-subektnogo-skladu/> (accessed: 22.04.2021) (in Ukrainian).