Назва статті Щодо оптимальних засад систематизації законодавства, яке регулює членські (зокрема корпоративні) відносини в юридичних особах з обов’язковою чи можливою множинністю членства (зокрема участі)
Автори

доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4778-4143 im2m112@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2021
Сторінки [46-58]
Анотація

У статті пропонується узагальнене бачення оптимальних засад систематизації законодавства, що регулює членські (зокрема й корпоративні) відносини у юридичних особах з обов’язковою чи можливою множинністю членства (зокрема участі), для чого висвітлює етапи формування цього законодавства, робить висновок про те, що співіснування низки нормативно-правових актів, ухвалених у різні роки, створює нашарування нормативних конструкцій, що вимагає при правозастосуванні постійного системного тлумачення, виявлення загальних і спеціальних норм з одночасним зіставленням пізніших і більш ранніх за часом ухвалення нормативних актів, при цьому втілена у чинних Господарському та Цивільному кодексах України “загальна частина” корпоративного права покриває лише невелику частину необхідних питань. Корпоративне законодавство, і, ширше – законодавство, що регулює членські (зокрема корпоративні) відносини в юридичних особах з обов’язковою чи можливою множинністю членства (зокрема участі) загалом не є зручним у застосуванні, а тенденції правотворчості, що спостерігаються, не дають великих надій щодо змін на краще.

Дослідивши актуальну судову практику та європейський досвід правового регулювання відносин членства й участі, автор доходить висновку про доцільність ухвалення єдиного кодифікованого акта, який регулюватиме членські (зокрема корпоративні) відносини, що виникають у юридичних особах із можливою чи обов’язковою множинністю членства (зокрема участі) та деякі відносини, що є суміжними з корпоративними, виходячи з міркувань зручності правозастосування.

Такий кодифікований акт має містити розширену загальну частину, що передбачатиме спільні для різних організаційно-правових форм положення і водночас забезпечить диверсифікацію правового регулювання для різних видів юридичних осіб з обов’язковою або потенційною множинністю членства (зокрема участі) на єдиних концептуальних і стилістичних засадах.

Положення загальної частини кодифікованого акта мають застосовуватися до відносин, що виникають між будь-якою юридичною особою з обов’язковою або можливою множинністю членства (зокрема участі) та її членами (учасниками), а також між самими учасниками (членами), незалежно від того, чи передбачає цей кодифікований акт спеціальні положення щодо відповідної організаційно-правової форми.

Розв’язання цього завдання вимагатиме об’єднання зусиль спільноти спеціалістів із корпоративного права на засадах орієнтованого на ідеологічні компроміси суто інструментального підходу з відмовою від догматичного протистояння, яке, принаймні у сфері корпоративного права, виявляється контрпродуктивним з огляду на витрачену на це протистояння протягом останніх декількох десятиліть енергію та отриманий результат.

 

Ключові слова : систематизації законодавства; кодифікація корпоративного права; членські правовідносини; корпоративні правовідносини; корпоративні права; множинність членства у юридичній особі
References

Bibliography

Authored books

1. Vinnyk O, Publichni ta pryvatni interesy v hospodarskykh tovarystvakh problemy pravovoho zabezpechennia (Atika 2003) (in Ukrainian).

2. Lukach I, Teoretychni problemy pravovoho rehuliuvannia korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini (Lira-K 2015) (in Ukrainian).

3. Zhornokui Yu, Slipchenko S, Zhornokui V, Korporatyvni Pravovidnosyny (ECUS 2021) (in Ukrainian).

4. Shcherbyna V, Subiekty Hospodarskoho Prava (Yurinkom Inter 2008) (in Ukrainian).

 

Edited books

5. Kontseptsiia onovlennia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy (ArtEk 2020) (in Ukrainian).

6. Luts V (red), Korporatyvne pravo Ukrainy (Yurinkom Inter 2008) (in Ukrainian).

 

Journal articles

7. Vasilieva V, Kostruba A, ‘Corporate Law in Ukraine within the Framework of Approaching the European Union Standards’ (2020) 1 Chasopys Kyivskoho Universytetu Prava (in English).

8. Dovgert A, ‘Metodolohichne znachennia idei nadnatsionalnoho tsyvilnoho prava’ (2009) 8 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

9. Dovgert A, ‘Rekodyfikatsiia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: osnovni chynnyky i peredumovy dlia startu’ (2019) 1 Pravo Ukrainy 38 (in Ukrainian).

10. Kharytonov Ye, Kharytonova O, ‘Rekodyfikatsii tsyvilnoho zakonodavstva v konteksti intehratsii Ukrainy u pravovyi prostir YS’ (2019) 33 Chasopys Tsyvilistyky (in Ukrainian).

11. Smitiukh A, ‘Korporatyvni ta chlenski prava ta pravovidnosyny u svitli novitnoi praktyky Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu 2019–2020 rokiv’ (2020) 38 Pravova Derzhava (in Ukrainian).