Назва статті Громадянство та вакцинний націоналізм у дії (ревіталізація свободи пересування в Європейському Союзі)
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” (Львів, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3853-7626 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/T-1252-2017 iryna.d.sofi nska@lpnu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2021
Сторінки [186-198]
Анотація

Пандемія COVID-19 несподівано змінила світопорядок: від глобального та масштабного обмеження (сегментування) прав і свобод людини до посилення дискримінації, сегрегації, нетерпимості і цензури думок та висловлювань, вакцинного націоналізму. Загальмувавши міграцію та призупинивши свободу пересування осіб, відбулося “зіткнення” захисту універсальних прав людини і національної безпеки, етики, моралі та консюмеризму. Конституційні та світоглядні цінності, народовладдя (демократія), правовладдя (верховенство права) потребують суттєвого переосмислення під впливом поширення COVID-19 у Європі та світі. Вакцинний націоналізм проявляється не лише у масштабному резервуванні вакцини урядом конкретної держави для власних потреб, а й у вибірковості й ексклюзивності її розповсюдження, використання для вакцинації населення (інколи винятково власних громадян, не враховуючи вразливі верстви населення, які є рези дентами цієї держави).

Вакцинний націоналізм не передбачає згуртованість і коопе рацію з метою подолання пандемії COVID-19, а навпаки, диверсифікацію із глобального на локальний рівень. Необхідне повне перезавантаження світоглядного ядра конституційних цінностей у контексті тріади взаємовідносин “особа – держава – суспіль ство”. Запровадження сертифіката COVID-19 в Європейському Сою зі (ЄС) покликане ревіталізувати свободу пересування осіб, відновити бізнес та економіку держав – членів ЄС, зменшити безробіття, а також запобігти дискримінації та сегрегеції людей, сегментуванню прав людини.

Мета статті – обґрунтувати запровадження сертифіката COVID-19 у ЄС як результат подолання вакцинного націоналізму за допомогою солідарності та кооперації, а також компромісу між органами влади ЄС і національними урядами держав – членів ЄС заради дотримання конституційних цінностей, забезпечення національної безпеки, гарантування прав людини та відновлення свободи пересування осіб.

 Гарантування універсальних прав людини, громадянство та вакцинна паспортизація (серти фікація), вакцинний націоналізм – це частина спектру тем, які викликають інтерес учених із різних держав світу (серед них варто виокремити К. Бенуа, Є. Джанкіч, Дж. МакБрайда, Л. Пікколі, Д. Рюдін, П. Спіро, С. Рейнзі, Дж. Торпі). В Україні дослідження таких питань є фрагментарними та спорадичними. Актуальності додають нещодавні рішення Європейського суд з прав людини у справі Feilazoo v. Malta (2021) і комунікації з урядами держав у справах Spînu v. Romania (no. 29443/20), Magdić v. Croatia (no. 17578/20) у контексті запровадження компетентними органами держави під час поширення COVID-19 суттєвих обмежень прав людини.

 

Ключові слова громадянство; паспорт; вакцинний націоналізм; свобода пересування; міграція; Європейський Союз
References

Bibliography

Authored books

1. Sofinska І, Philosofsko-pravova viziia doktryny hromadianstva (Kameniar 2018) (in Ukrainian).

 

Edited books

2. Blackstone’s EU Treaties and Legislation 2009–2010 (Foster N ed, Oxford University Press 2009) 632–3 (in English).

 

Journal articles

3. Benoit C, ‘Force and Effect: A Look at the Passport in the Context of Citizenship’ [2014] 82(6) Fordham Law Review 3307–40 (in English)

4. Callaway E, ‘The unequal scramble for coronavirus vaccines – by the numbers’ [2020] 584 Nature 506–7 <10.1038/d41586-020-02450-x> (in English).

5. Lagman J D N, ‘Vaccine nationalism: a predicament in ending the COVID-19 pandemic’ [2021] 43(2) Journal of Public Health 375–6 <10.1093/pubmed/fdab088> (in English).

6. Piccoli L, Dzankic J, Ruedin D, ‘Citizenship, Migration and Mobility in a Pandemic (CMMP): A global dataset of COVID-19 restrictions on human movement’ [2021] 16 (3) PLoS ONE <doi.org/10.1371/journal.pone.0248066> (in English).

7. Spiro P, ‘The (Dwindling) Rights and Obligations of Citizenship’ [2013] 21 (899) William & Mary Bill Rights Journal 899–923 (in English).

8. Torpey J, ‘Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate “Means of Movement”’ [1997] 16 (3) Sociological Theory 239–59 (in English).

 9. Sofinska I, ‘COVID-19 і sanitarna pasportyzatsija: quo vadis Europa Unionis?’ (2021) 1 Tchasopys Kyjivs’koho uniwersytetu prawa 80–5 <10.36695/2219-5521.1.2021.13> (in Ukrainian). 10. Sofinska I, ‘Pasport: global’ni wyklyky – lokal’ni rishennja’ (2020) 3 Tchasopys Kyjivs’koho uniwersytetu prawa 342–8 <10.36695/2219-5521.3.2020.62> (in Ukrainian).

11. Sofinska I, ‘Hromadjanstwo, migratsija ta (ne)swoboda peresuwannja w Jewropejs’komu Sojuzi’ (2020) 7 Pravo Ukrajiny 230–45 <10.33498/louu-2020-07-230> (in Ukrainian). Newspaper articles 12. Ghebreyesus Adhanom T, ‘Vaccine Nationalism Harms Everyone and Protects No One’ (Foreign Policy, 2.02.2021) <https://foreignpolicy.com/2021/02/02/vaccine-nationalismharmseveryone-and-protects-no-one> (accessed: 15.05.2021) (in English).

13. Lederer E M, ‘UN chief warns “vaccine nationalism” is moving at full speed’ (AP News, 10.12.2020) <https://apnews.com/article/health-coronavirus-pandemicantonioguterres-africa-united-nations-f02e0245d56259040643abe37e564fd0> (accessed: 15.05.2021) (in English).

14. Mayta R, Shailaja KK, Nyong’o A, ‘Vaccine nationalism is killing us. We need an internationalist approach’ (The Guardian, 17.06.2021) <https://www.theguardian.com/ commentisfree/2021/jun/17/covid-vaccine-nationalism-internationalist-approach> (accessed: 15.05.2021) (in English).

15. Rainsy S, ‘Immunity Passports: A proposal to revive tourism, international trade and transport’ (The Brussels Times, 12.04.2020) <https://www.brusselstimes.com/ opinion/105720/immunity-passports-a-proposal-to-revive-tourism-international-tradeandtransportand-the-world-economy> (accessed: 15.05.2021) (in English).

16. Weintraub R, Bitton A, Rosenberg M L, ‘The Danger of Vaccine Nationalism’ (Harvard Business Review, 22.05.2020) <https://hbr.org/2020/05/the-danger-of-vaccinenationalism> (accessed: 15.05.2021) (in English).

 

Websites

17. ‘Belgian Court orders AstraZeneca to deliver vaccine doses to the EU’ (18.06.2021) <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3090> (accessed: 15.05.2021) (in English).

18. ‘EU Digital COVID Certificate enters into application in the EU] (01.07.2021) <https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3343> (accessed: 15.08.2021) (in English). 19. McBride J, ‘An Analysis of Covid-19 Responses and ECHR Requirements’ (ECHR blog, 27.03.2020) <http://echrblog.blogspot.com/2020/03/an-analysis-of-covid-19responsesand. html> (accessed: 15.05.2020) (in English).

20. ‘Immigration law enforcement in the EU – figures for 2020’ (Eurostat, 14.07.2021) <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210714-1> (accessed: 15.05.2020) (in English).

21. ‘EU clears way for the EU Digital COVID Certificate’ (14.06.2021) <https://ec.europa. eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2965> (accessed: 15.05.2021) (in English).

22. ‘EU Digital COVID Certificate’ (17.07.2021) <https://ec.europa.eu/info/live-worktraveleu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covidcertificate_ en> (accessed: 15.05.2021) (in English).