Назва статті Право на захист як гарантія реалізації прав і свобод людини та громадянина (на прикладі права на судовий захист)
Автори

здобувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, асистент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Полтава, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1008-9590 advokat.pohil@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2021
Сторінки [199-210]
Анотація

У статті досліджено право на захист як гарантію реалізації прав і свобод людини та громадянина. Проаналізовано два основні різновиди гарантій – загальні (економічні, політичні й організаційні) та спеціальні (юридичні). Розкрито особливості судового захисту, який являє собою необхідну й ефективну гарантію здійснення прав і свобод людини та громадянина. Досліджено теоретичні підходи до розуміння поняття “гарантії прав” та встановлено, що відокремлення їх від прав є неможливим, оскільки це нівелюватиме цінність самих юридичних гарантій, а всі права, надані особистості і не забезпечені необхідними засобами захисту, перетворяться на декларацію у випадку їх порушення. Доведено одну з ключових особливостей права на захист своїх прав, яка полягає у тому, що воно слугує одночасно самостійним правом і гарантією реалізації інших прав. Встановлено, що така особливість дає змогу розглядати право на захист із використанням двох підходів – інструментального (ґрунтується на розумінні права на захист як гарантії існуючого каталогу прав і свобод людини) та сутнісного (заснований на сприйнятті права на захист як самостійного права людини, яке повинне бути забезпечене інституційними та нормативними юридичними засобами). Зроблено висновок, що лише обидва підходи (інструментальний і сутнісний) дають змогу ефективно забезпечити здійснення прав і свобод людини та громадянина, – коли право на захист гарантуватиме досягнення певних благ, однак саме собою його порушення навіть при досягненні таких благ вже є неприпустимим.

 

Ключові слова право на захист; гарантії захисту; гарантії права; судовий захист; право на справедливий суд
References

Bibliography

Authored books

1. Frytskyi O, Konstytutsiine pravo Ukrainy: pidruchnyk (3-ie vyd, pererob i dop, Yurinkom Inter 2006) (in Ukrainian).

2. Ovcharenko O, Dostupnist pravosuddia ta harantii yoho realizatsii (Pravo 2008) (in Ukrainian).

3. Pohorilko V ta in, Prava ta svobody liudyny i hromadianyna v Ukraini (In Yure 1997) (in Ukrainian).

4. Samilo H, Teoriia derzhavy i prava: navchalnyi posibnyk (Prosvita 2010) (in Ukrainian).

5. Volynka K, Teoriia derzhavy i prava: navchalnyi posibnyk (MAUP 2003) (in Ukrainian).

6. Vytruk N, Obshchaia teoryia pravovoho polozhenyia lychnosty (Norma 2008) (in Russian).

 

 Edited books

7. Husariev S, Tykhomyrov O (red), Teoriia derzhavy ta prava: navchalnyi posibnyk (Osvita Ukrainy 2017) (in Ukrainian).

8. Tsvik M, Petryshyn O (red), Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv (Pravo 2009) (in Ukrainian).

 

Journal articles

 9. Afanasenko S, ‘Konstytutsiini harantii prav i svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini’ (2019) 3 Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys 3–5 (in Ukrainian).

10. Bilozorov Ye, ‘Pravovi harantii zakhystu prav i svobod liudyny v Ukraini: realii ta problemy’ (2009) 8 Advokat 27 (in Ukrainian).

11. Bohachova L, ‘Iurydychni harantii prav i svobod liudyny i hromadianyna v yevropeiskomu ta natsionalnomu pravi’ (2011) 22 Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia 58 (in Ukrainian).

12. Kuznietsova N, ‘Tsyvilno-pravova vidpovidalnist i zakhyst tsyvilnykh prav’ (2009) 81 Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka 100 (in Ukrainian).

13. Matskevych M, ‘Poniattia harantii konstytutsiinykh kulturnykh prav i svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini’ (2014) 3 Forum prava 221 (in Ukrainian).

14. Ostapenko V, ‘Harantii sub’iektyvnykh prav i svobod yak element pravovoho statusu liudyny i hromadianyna’ [2018] 1 (13) Teoriia i praktyka pravoznavstva 5 (in Ukrainian).

15. Tkachuk L, ‘Pravozakhysni harantii prav liudyny v Ukraini: teoretyko-pravova kharakterystyka’ (2018) 4 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 74 (in Ukrainian).

 

Theses

16. Kot O, ‘Problemy zdiisnennia ta zakhystu sub’iektyvnykh tsyvilnykh prav’ (dys d-ra yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).

 

Websites

17. Koval I, ‘Pravo na spravedlyvyi sud: praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny shchodo Ukrainy’ <https://minjust.gov.ua/m/str_7474> (accessed: 27.08.2021) (in Ukrainian).

18. Posibnyk zi statti 6. Pravo na spravedlyvyi sud (tsyvilna chastyna) (Rada Yevropy. Yevropeiskyi Sud z prav liudyny, 2013) <https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_ Art_6_UKR.pdf> (accessed: 27.08.2021) (in Ukrainian).