Назва статті Історія формування доктрини криміналістики в Україні
Автори

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5216-4144 yusupov1vv@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2021
Сторінки [44-64]
Анотація

Метою статті є дослідження історії формування доктрини криміналістики в Україні; вивчення становлення науки криміналістики й основних складових її об’єкта, предмета і системи; застосування положень доктрини криміналістики у правозастосовній діяльності на сучасному етапі.

На підставі історичного аналізу пам’яток стародавнього права, випадків використання наукових знань у розкритті злочинів на ранніх етапах правоохоронної практики, комплексного аналізу джерелознавчих юридичних видань визначено передумови виникнення доктрини криміналістики в Україні. Показано розвиток науко вого знання, зародження криміналістичних знань, які лежать в основі загальної теорії (доктрини) криміналістики. Констатовано розширене використання положень доктрини криміналістики в кримінальному, цивільному, адміністративному, господарському судочинстві та інших видах правозастосування.

Визначено головні закономірності та перспективні напрями розвитку доктрини криміналістики в Україні, що обумовлені сучасними завданнями цієї науки та виявляються у тенденціях загальних положень криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики й процесу вдосконалення криміналістичної підготовки юристів.

 

Ключові слова доктрина; правова доктрина; доктрина криміналістики; криміналістика; криміналістичні знання
References

Bibliography

Authored books

1. Gross H, Handbuch für Untersuchungsrichter als. System der Kriminalistik (3, verm Aufl Graz, 1899) (in German).

2. Gross H, Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, Gendarmen u.s.w. (Leuschner & Lubensky 1893) (in German).

3. Niceforo A, La police et l’enquete judiciare (1907) (in French).

4. Reiss R, La photographie judiciaire (1911) (in French).

5. Reiss R, Manuel de police scientifique (technique) (1912) (in French).

6. Weingart A, Criminal Tactics: A Guide to Crime Investigation (1904) (in English).

7. Belkin R, Kriminalistika: problemy, tendencii, perspektivy. Obshhaja i chastnye teorii (Jurid lit 1987) (in Russian).

8. Berzin P, Kyivska shkola kryminalnoho prava (1834–1960 rr.): istoryko-pravove doslidzhennia (KNT 2008) (in Ukrainian).

9. Bulgakov E, Obshhestvennoopasnye dejanija psihicheskibol’nyh i organizacija prinuditel’nogo lechenija (Tip Dnepropetr obl upravl po pechati 1966) (in Russian).

10. Chubinskij M, Ocherki ugolovnoj politiki, ch, 1–3: Ponjatie, istorija i osnovnye problemy ugolovnoj politiki, kak sostavnogo jelementa nauki ugolovnogo prava (Tipo-Litogr “Pechat delo” 1905) (in Russian).

11. Chysnikov V, Syskna politsiia na Ukraini za chasiv Rosiiskoi imperii (1880–1917 rr.): istoryko-pravove doslidzhennia: navchalnyi posibnyk, kn 1: Dokumenty i materialy (Tytul 2011) (in Ukrainian).

12. Goncharenko V, Ispol’zovanie dannyh estestvennyh i tehnicheskih nauk v ugolovnom sudoproizvodstve: metodologicheskie voprosy (Vishha shkola 1980) (in Russian).

13. Hora I, Kolesnyk V, Kryminalistyka: navchalnyi posibnyk, ch I: Kryminalistychna tekhnika (Alerta 2005) (in Ukrainian).

14. Ishchenko A, Liashenko D, Litopys kryminalistyky (Nats akad vnutr sprav 2021) (in Ukrainian). 15. Ishhenko A, Letopis’ kriminalistiki: daty, fakty, imena (UkrDGRІ 2016) (in Russian).

16. Koldaev V, Iz istorii prakticheskoj kriminalistiki v Rossii: primenenie nauchnyh metodov raboty v rozyske i rassledovanii prestuplenij: fakty, dokumenty, kommentarii (LeksJest 2005) (in Russian).

17. Komakha V, Stanovlennia i rozvytok sudovoi ekspertyzy ta sudovo-ekspertnykh ustanov na Pivdni Ukrainy (Za materialamy pershykh dvokh etapiv stanovlennia i rozvytku Odeskoho naukovo-doslidnoho instytutu sudovykh ekspertyz 1914–1941 rr.) (Iuryd lit 2002) (in Ukrainian).

18. Mykhailenko P, Kondratiev Ya, Istoriia militsii Ukrainy u dokumentakh i materialakh, t 1: 1917–1925 (Heneza 1997) (in Ukrainian).

19. Nezhurbida S, Etiolohiia zlochynu: teorii, analiz, rezultat (Druk Art 2013) (in Ukrainian).

20. Postika I, Sudova (kryminalistychna) fotohrafiia: teoriia i praktyka (Iuryd lit 2002) (in Ukrainian). 21. Ruvin O, Holikova T, Fedchyshyna V, Slavetni storinky istorii: do 100-litnoho yuvileiu KNDISE (ANTOLOHIIa 2013) (in Ukrainian).

22. Saltevskyi M, Kryminalistyka (u suchasnomu vykladi): pidruchnyk (2008) (in Ukrainian).

 23. Yusupov V, Kryminalistyka v Ukraini u XX–XXI stolittiakh (FOP Maslakov 2018) (in Ukrainian).

 

Edited books

 24. Ishchenko A, Metodolohichni problemy kryminalistychnykh naukovykh doslidzhen (Krasiuk I red, NAVSU 2003) (in Ukrainian).

25. Kharkivskyi naukovo-doslidnyi instytut sudovykh ekspertyz im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa Ministerstva yustytsii Ukrainy – 95 rokiv sumlinnoho sluzhinnia istyni (Kliuiev O red, Zoloti storinky 2018) (in Ukrainian).

 26. Kriminalistika: uchebnik, t 1 (Belkin R, Luzgin I red, 1978) (in Russian).

27. Kryminalistyka: pidruchnyk (Shepitko V red, 2008) (in Ukrainian).

28. Lazery v kriminalistike i sudebnyh jekspertizah (Nahodkin N, Goncharenko V red, Vishha shk, 1986) (in Russian).

29. Piechnikov B, Ye taka sluzhba..., t 1, ch 1 (Krasiuk I red, Nats akad prokuratury Ukrainy 2011) (in Ukrainian).

30. Shepitko V, ‘Suchasnyi stan ta tendentsii kryminalistyky v yii prahmatychnomu aspekti’ v Shepitko V, Vybrani tvory (Apostil 2010) (in Ukrainian).

31. Stolitnii shliakh sudovoi ekspertyzy v Ukraini (1918–2018 rr.) (Kliuiev O red, Zoloti storinky 2018) (in Ukrainian).

32. Sudova medytsyna: pidruchnyk (Kontsevych I, Mykhailychenko B red, MP Lesia 1997) (in Ukrainian).

33. Sudovi ekspertyzy u protsesualnomu pravi Ukrainy: navchalnyi posibnyk (Ruvin O red, Lira-K 2019) (in Ukrainian).

34. Tatsii V, ‘Vstupne slovo’ v Shepitko V red, Kafedra kryminalistyky: istoriia stanovlennia ta rozvytku. Do 80-richchia zasnuvannia (Pravo 2020) (in Ukrainian).

 

Journal articles

35. ‘Ksenofont Platonovich Sulima (k 150-letiju so dnja rozhdenija)’ (2007) 1 Sudebnomedicinskaja jekspertiza 45 (in Russian).

36. Bakov P, ‘Ortopedychna diahnostyka prystosovno do identyfikatsii slidiv bosykh nih’ (1933) 2 Revoliutsiine pravo 88–92 (in Ukrainian).

 37. Bobkova A, Nor V, Streltsov Ye, ‘Pravova doktryna Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy rozvytku’ (2015) 7 Pravo Ukrainy 194 (in Ukrainian).

38. Bondar’ M, ‘Formirovanie nauchno-jekspertnoj shkoly Kievskogo nauchnoissledovatel’skogo instituta sudebnyh jekspertiz’ (2014) 59 Kriminalistika i sudebnaja jekspertiza 524 (in Russian).

39. Khanova R, ‘Doktryna dokazuvannia u sudovykh provadzhenniakh iz vyrishennia podatkovykh sporiv’ (2020) 4 Pravo Ukrainy 143 (in Ukrainian).

40. Komakha V, ‘Bokarius Mykola Serhiiovych – odyn iz fundatoriv i pershyi kerivnyk Kharkivskoho naukovo-doslidnoho instytutu sudovykh ekspertyz (do 90-richchia zasnuvannia Kharkivskoho NDISE)’ (2013) 2 Yurydycheskye zapysky 124 (in Ukrainian).

41. Kostenko O, ‘Kryminalno-pravova doktryna Ukrainy (problemy rozvytku)’ (2004) 1 Naukovi zapysky KhEPU 50 (in Ukrainian).

42. Matveev S, ‘Kriminalisticheskaja tehnologija i ee znachenie’ (1926) 5–6 Himikofarmacevticheskij vestnik 13–4 (in Russian).

 43. Pohoretskyi M, ‘Rozshuk zlochyntsiv ta dokazuvannia yikhnoi vyny za chasiv Ruskoi Pravdy’ (2002) 3 Pravo i bezpeka 74 (in Ukrainian).

44. Shepitko V, ‘Formuvannia kryminalistyky ta kryminalistychnoi dydaktyky v Ukraini’ (2020) 22 Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky 13 (in Ukrainian).

45. Shepitko V, ‘Kryminalistyka yak systema naukovykh znan v umovakh hlobalnykh zahroz ta transformatsii zlochynnosti’ (2018) 18 Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky 5 (in Ukrainian).

46. Shevchuk V, ‘Kryminalistychna innovatyka: poniattia, funktsii, zavdannia ta perspektyvy doslidzhen’ (2020) 22 Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky 22 (in Ukrainian).

47. Starykova S, ‘Poniattia, osoblyvosti ta aktualni pytannia pravovoi doktryny’ (2018) 3 Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii 49 (in Ukrainian).

48. Trofymenko V, ‘Pravova doktryna – osnova formuvannia pravovoi systemy krainy’ (2009) 2 Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia 80–90 (in Ukrainian).

 

Conference papers

49. Kuzmichov V, ‘Holovolomka kryminalistyky’ v Kryminalistyka u protydii zlochynnosti: tezy dop. nauk.-prakt. konf. (Kyiv 2009) 61–2 (in Ukrainian).

50. Shepitko V, ‘Pryroda i predmet vyvchennia kryminalistyky v systemi naukovoho znannia’ v Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zb. nauk.-prakt. materialiv (do 55-richchia vyd. roboty S. M. Potapova) (Vvedenye v krymynalystyku 2001) 14 (in Ukrainian).