Назва статті Невербальна інформація в криміналістиці: доктринальні засади
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orsid.org/0000-0003-3161-2870 earth.olesia@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2021
Сторінки [104-113]
Анотація

Метою статті є розроблення доктринальних засад використання невербальної інформації в криміналістиці. Актуальність такого дослідження полягає в тому, що вже розроблені положення щодо використання невербальної інформації в криміналістиці є достатніми для подальшого розроблення їх доктринальних засад, теоретично обґрунтовуючи таку інтегративну можливість, підвищуючи їхню роль та значення на практиці. Наголошено, що розроблення доктринальних засад використання невербальної інформації має такі теоретичні напрями, як то визначення і характеристика засад невербальної інформації в криміналістиці (теорія) та формування наукових положень щодо сприйняття і використання невербальної інформації у кримінальному провадженні.

Здійснено узагальнення сучасного криміналістичного знання про положення невербальної інформації в кримінальному провадженні. Виділено етапи формування наукових підходів до розробленості проблеми, пов’язаної з дослідженням невербальної інформації в криміналістиці із трьох напрямів: психологічного, кримінального процесуального та криміналістичного. Підкреслено, що розробленими та вживаними є такі два види невербальної інформації в криміналістиці: невербальна інформація, що наявна в речах матеріальної обстановки (навколишнього середовища, енвайроментджерельна); антроподжерельна невербальна інформація, що надходить із зовнішності учасника кримінально-релевантної події (у статиці) й антроподжерельні функціональні прояви почуттів, думок у вигляді міміки, жестів, рухів тіла, особливостей мовлення, погляду, що виражаються і сприймаються у процесі комунікативного процесу (в динаміці).

Визначено принципи використання невербальної інформації в криміналістиці: ретроспективний підхід до вивчення невербальних проявів; єдність діяльності і свідомості особи; урахування взаємозв’язку фізичних і психічних проявів при дешифруванні невербальної комунікації; врахування двоаспектності проявів вербальної та невербальної поведінки.

Сформовано доктринальні засади використання невербальної інформації в кримінальному провадженні. Розкрито значення доктринального напрацювання використання невербальної інформації в криміналістиці на теоретичному та практичному рівнях. Визначено, що метою такого доктринального підходу є інтенси-фікація використання положень невербальної інформації в криміналістиці, що сприяє вдосконаленню практики боротьби зі злочинністю. Зроблено висновок, що предметом наукового пізнання цих засад є енвайроментджерельна невербальна інформація та прояви антроподжерельної невербальної інформації осіб, причетних до кримінально-релевантної події на рівні злочинної діяльності і діяльності у сфері кримінального провадження. Запроновано впровадження у доктринальний обіг нових наукових категорій (“антроподжерельна невербальна інформація”, “енвайроментджерельна невербальна інформація”, “верифікація”, “валідація”, “вербалізація”).

 

Ключові слова невербальна інформація; антроподжерельна невербальна інформація; енвайроментджерельна невербальна інформація
References

Bibliography

Authored books

1. Boas F, Anthropology and modern life (1928) (in English).

2. Malinovski B. Scientific Theory of Culture (The University of North Carolina Press 1990) (in English).

3. Filippova N, Vstup do prykladnoi linhvistyky. Modeliuvannia u movi: тavchalnyi posibnyk (NUK 2004) (in Ukrainian).

4. Jagunova E, Jeksperiment v psiholingvistike: konspekt lekcij i metodicheskie rekomendacii: uchebnoe posobie dlja vuzov (Ostrov 2005) (in Russian).

5. Kocherhan M, Zahalne movoznavstvo: pidruchnyk dlia stud. filol. spets. vuziv (Akademiia 1999) (in Ukrainian).

6. Lohunova M, Lashkina M, Hvozdyk P, Alieksieiev A, Komunikatsii sudovoi vlady: naukovo-praktychnyi posibnyk (Natsionalna shkola suddiv Ukrainy 2012) (in Ukrainian).

7. Seheda S, Antropolohiia: navchalnyi posibnyk (Lybid 2001) (in Ukrainian).

 8. Udalova L, Teoriia i praktyka otrymannia verbalnoi informatsii v kryminalnomu protsesi Ukrainy (Palyvoda A V 2005) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

9. Malinovskij B, Nauchnaja teorija kul’tury (per s angl, 2-e izd, ispr, OGI 2005) (in Russian).

10. Eksperymentalni metody v psykholinhvistytsi: metodychni vkazivky do naukovoho seminaru “Osnovy psykholinhvistyky” dlia studentiv IV kursu dennoi formy navchannia spetsialnosti “Prykladna linhvistyka” (Halunova N ukl, KhNU imeni V N Karazina 2015) (in Ukrainian).

 

 

 

Journal articles

11. Harris M, ‘Division of anthropology: adaptation in biological and cultural science’ [1960] 23 (1) II Transactions of the New York Academy of Sciences 59–65 (in English).

12. Sukhonos V, Zvirko O, ‘Komunikatyvnyi aspekt obvynuvalnoi promovy u sudovykh debatakh’ (2012) 9 Visnyk prokuratury 86–92 (in Ukrainian).

13. Potapenko Y, ‘Liudska tilesnist yak fundamentalna katehoriia kulturno-antropolohichnykh studii’ (2013) 39 Etnichna istoriia narodiv Yevropy 11–6 (in Ukrainian).

14. Holubovska I, ‘Antropolohichna linhvistyka i klasychni movy: mozhlyvosti doslidzhennia’ (2010) 122 Visnyk Lvivskoho nats. un-tu. Ser. inozemni movy 14–9 (in Ukrainian).

 

Conference papers

15. Vashchuk O, ‘Doktrynalne napratsiuvannia vykorystannia antropodzherelnoi neverbalnoi informatsii v kryminalnomu provadzhenni’ v Kryminalistyka ta sudova ekspertolohiia: nauka, navchannia, praktyka. Materialy 14 mizhnar. Konhresu, t 1 (Helvetyka 2018) (in Ukrainian). Theses 16. Danyliuk I, ‘Stanovlennia etnichnoi psykholohii yak haluzi naukovoho znannia istorykoteoretychnyi vymir’ (dys d-ra psykhol nauk, 2010) (in Ukrainian).

17. Mudrak I, ‘Komunikatyvnyi protses v sudovykh debatakh u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2011) (in Ukrainian).

18. Semenov V, ‘Processual’nye i kriminalisticheskie problemy ispol’zovanija neverbal’noj informacii pri rassledovanii prestuplenij’ (dis kand jurid nauk, 2003) (in Russian).

19. Vashchuk O, ‘Antropodzherelna neverbalna informatsiia v kryminalnomu prova d zhenni: kryminalistychni zasady’ (dys d-ra yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).