Назва статті Криміналістична інноватика як доктринальний напрям у криміналістиці
Автори

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України (Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8058-3071 Shevchuk_viktor@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2021
Сторінки [114-130]
Анотація

У криміналістичній доктрині та практиці протидії злочинності проблеми створення, впровадження та застосування інновацій у практичній діяльності органів кримінальної юстиції завжди були й залишаються найважливішими завданнями криміналістики. Теорія та практика свідчить про те, що в реаліях сьогодення у криміналістиці нині повинна існувати система наукових положень, об’єднаних у криміналістичну теорію, що забезпечують перехід із системи наукового знання і запровадження їх у практичну діяльність з метою оптимізації процесу реалізації криміналістичних рекомендацій. Таку теорію пропонують називати “криміналістична інноватика”. Тому в сучасних умовах назріла необхідність розроб лення криміналістичної інноватики як окремої криміналістичної теорії та нового доктринального напряму криміналістики.

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад криміналістичної інноватики як нового доктринального напряму у криміналістиці, визначення поняття цієї криміналістичної категорії, функцій, завдань, виокремлення найперспективніших напрямів подальших наукових досліджень та ефективне впровадження положень цієї наукової концепції у практику правозастосування.

Особливої уваги сьогодні заслуговують дослідження криміналістичної інноватики на підставі загальнотеоретичних підходів, що забезпечують пояснення й обґрунтування таких фундаментальних першооснов будь-якої окремої наукової теорії, як її генеза, сутність, факт, гіпотеза й теоретична побудова.

Аналізуючи сучасний стан наукових розробок означеної проблематики, вбачаємо, що процес побудови криміналістичної інноватики як окремої криміналістичної теорії поки що не можна визнати завершеним із причин значної кількості неузгоджених, нерозроблених та дискусійних питань. У сучасних умовах концепція криміналістичної інноватики нині ще не досягла рівня окремої криміналістичної теорії і перебуває на стадії формування.

 Обґрунтовується, що у криміналістиці натепер створено наукові передумови для розроблення та формування криміналістичної інноватики і такі дослідженняв сучасних умовах являють собою перспективний інноваційний напрям розвитку криміналістики, що потребує подальших наукових розробок.

Криміналістичну інноватику слід розглядати як науковий напрям, а також як специфічну діяльність уповноважених законом суб’єктів. Криміналістична інноватика як наукова концепція має яскраво виражений синтетичний характер, а її створення є результатом дії закону інтеграції та диференціації знань у криміналістиці. Практичне застосування криміналістичних інновацій здійснюється спеціальними суб’єктами, що забезпечує кваліфікованість, ефективність і результативність використання розроблених і впроваджених у практику інноваційних засобів. При цьому суб’єктами криміналістичної інноватики у відповідних видах і формах її застосування є слідчий, експерт, прокурор, суддя, співробітники оперативних підрозділів.

Методологічним підґрунтям розроблення і впровадження криміналістичних інновацій у правозастосування є діяльнісний, системно-структурний і технологічний підходи, використання яких є перспективними для формування криміналістичної інноватики. Комплексний підхід у розробленні та формуванні криміналістичної інноватики є методологічним фундаментом для подальших досліджень цієї проблематики.

 

Ключові слова криміналістична доктрина; інновації у криміналістиці; криміналістична інноватика; інноваційні напрями розвитку криміналістики
References

Bibliography

 

Authored books

1. Belkin R, Kurs kriminalistiki (3rd edn, Zakon i pravo 2001) (in Russian).

2. Belkin R, Kurs kriminalistiki, t 2: Chastnye kriminalisticheskie teorii (Jurist 1997) (in Russian).

3. Iierusalimov I, Zabezpechennia vykorystannia naukovo-tekhnichnykh dosiahnen u slidchii diialnosti (Kyiv: naukovyi svit 2000) (in Ukrainian).

4. Kohutych I, Kryminalistychni znannia, yikh sutnist i potreba rozshyrennia mezh vykorystannia (Triada plius 2008) (in Ukrainian).

5. Kopnin P, Dialektika kak logika i teorija poznanija (Nauka 1973) 260 (in Russian).

6. Zhuravel V, Zahalna teoriia kryminalistyky: geneza ta suchasnii stan (Pravo 2021) (in Ukrainian).

 

Edited books

7. Shepitko V, Zhuravel V (red), Innovatsiini zasady tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia diialnosti orhaniv kryminalnoi yustytsii (Apostil 2017) (in Ukrainian).

8. Shevchuk V, Kryminalistyka: tradytsii, novatsii, perspektyvy: dobirka naukovykh prats (Chmutova N uporiad, Pravo 2020) (in Ukrainian).

 

Journal articles

 9. Shevchuk V, ‘Methodological problems of the conceptual framework development for innovation studies in forensic science’ [2020] 27 (2) Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 170–83 (in English).

10. Bernaz P, ‘Innovatsii – osnova kryminalistychnoho zabezpechennia diialnosti z rozsliduvannia zlochyniv’ (2015) 4 Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys 49–53 (in Ukrainian).

11. Dolzhenko N, Tarjanik D, ‘Innovacii v kriminalisticheskom obespechenii raskrytija i rassledovanija prestuplenij: nekotorye problemy vnedrenija i puti ih reshenija’ (2017) 5–1 Nauchnyj al’manah 272–7 (in Russian).

12. Kohutych I, ‘Tendentsii prystosuvannia kryminalistychnykh znan u zdiisnenni sudochynstva’ (2013) 57 Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna 338 (in Ukrainian).

13. Kovtunenko K, ‘Rol uchasnykiv innovatsiinoi diialnosti v protsesi vykorystannia innovatsiinykh rozrobok. Ekonomika kharchovoi promyslovosti’ [2013] 2 (18) Naukovyi zhurnal 63–6 (in Ukrainian).

14. Nechaeva N, ‘Innovacii v kriminalistike’ [2013] 2 (32) Leningradskij juridicheskij zhurnal 158 (in Russian).

15. Shepitko V, ‘Kryminalistyka yak systema naukovykh znan v umovakh hlobalnykh zahroz i transformatsii zlochynnosti’ (2018) 18 Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky 4–9 (in Ukrainian).

16. Shepitko V, Avdieieva H, ‘Problemy zastosuvannia naukovo-tekhnichnykh zasobiv ta innovatsiinykh produktiv u diialnosti orhaniv pravoporiadku’ [2019] (20) 2 Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky 11–24 (in Ukrainian).

17. Shepitko V, Zhuravel V, Avdieieva H, ‘Innovatsii v kryminalistytsi ta yikh vprovadzhennia v diialnist orhaniv dosudovoho slidstva’ (2011) 21 Pytannia borotby zi zlochynnistiu 44–5 (in Ukrainian).

18. Shevchuk V, ‘Innovatsiini zasady kryminalistychnoho zabezpechennia pravozastosovnoi diialnosti: problemy formuvannia kontseptsii’ (2021) 23 Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky 7–23 (in Ukrainian).

19. Shevchuk V, ‘Kryminalistychna innovatyka: poniattia, funktsii, zavdannia ta perspektyvy doslidzhen’ [2020] 22 (2) Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky 20–40 (in Ukrainian).

20. Sokol V, ‘Naukovedcheskie problemy kriminalistiki’ [2008] 1 (19) Obshhestvo i pravo 218–20 (in Russian).

21. Volobuiev A, ‘Kryminalistyka v umovakh reformuvannia kryminalnoho sudochynstva’ (2018) 3 Pravovyi chasopys Donbasu 153–7 (in Ukrainian).

 22. Volynskij A, ‘Innovacionnaja sushhnost’ kriminalisticheskogo obespechenija rassledovanija prestuplenii’ [2011] 3 (39) Vestnik kriminalistiki 26–9 (in Russian).

23. Yusupov V, ‘Suchasni napriamy rozvytku kryminalistyky v Ukraini’ (2018) 3 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 163–4 (in Ukrainian).

24. Zhizhina M, ‘Innovacionnyj put’ razvitija kriminalistiki na sovremennom jetape’ [2012] 1 (41) Vestnik kriminalistiki 18–24 (in Russian).

25. Zhuravel V, ‘Naukovyi poshuk u kryminalistytsi: zasoby ta shliakhy zdiisnennia’ [2002] 2 (29) Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 166–73 (in Ukrainian).

26. Zhuravel V, ‘Okremi vchennia v strukturi zahalnoi teorii kryminalistyky’ (2018) 18 Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky 9–21 (in Ukrainian).

 

Conference papers

27. Konovalova V, ‘Novi tendentsii rozvytku kryminalistyky’ v Krymynalystyka y sudebnaia эkspertyza: nauka, obuchenye, praktyka: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii Mizhnarodnoho konhresu kryminalistiv, t 1 (Iurydychna lit-ra 2018) 55–64 (in Ukrainian).

28. Shepitko V, ‘Innovatsii v kryminalistytsi yak viddzerkalennia rozvytku nauky’ v Innovatsiini metody ta tsyfrovi tekhnolohii v kryminalistytsi, sudovii ekspertyzi ta yurydychnii praktytsi: materialy mizhnar. “kruhloho stolu” (2019) 147–50 (in Ukrainian).

29. Shepitko V, ‘Problemy optymizatsii naukovo-tekhnichnoho zabezpechennia slidchoi diialnosti v umovakh zmahalnoho kryminalnoho provadzhennia’ v Materialy naukovoi konferentsii za rezultatamy roboty fakhivtsiv NDI vyvchennia problem zlochynnosti im. akad. V. V. Stashysa za fundamentalnymy temamy u 2018 r. (Pravo 2019) 144 (in Ukrainian).

30. Shevchuk V, ‘Innovatsiini napriamky rozvytku kryminalistyky’ v Innovatsiini metody ta tsyfrovi tekhnolohii v kryminalistytsi, sudovii ekspertyzi ta yurydychnii praktytsi: materialy mizhnar. “kruhloho stolu” (Pravo 2019) 142–7 (in Ukrainian).

31. Zhizhina M, ‘Innovacii v kriminalistike i sudebnoj jekspertize’ Sudebnaja jekspertiza: rossijskij i mezhdunarodnyj opyt: sb. Mezhd. nauch.-prakt. konf. (Izd-vo VA MVD Rossii 2012) 22–7 (in Russian).