Назва статті Протидія кримінальним правопорушенням, учиненим у кіберпросторі, як новий напрям криміналістики
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8925-4116 samoilenko_elena@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2021
Сторінки [131-141]
Анотація

Діяльність із розслідування кримінальних правопорушень потребує реалізації широкого кола завдань правоохоронних органів, серед яких одним з основ них завдань визнається протидія кримінальним правопорушенням. Сьогодні середовищем вчинення більшості останніх є кіберпростір. Телекомунікаційна мережа, комп’ютерна інформація та інші елементи такого середовища будуть предметом, знаряддям та/або засобом широкого кола злочинних посягань – від сфери національної безпеки до відносин власності. Десятиліттями в криміналістиці приділялася увага проблемам розслідування лише тих діянь, які докладно описані як кіберзлочини в Конвенції про кіберзлочинність, що, звісно, не відповідало умовам часу.

Метою статті є дослідження протидії кримінальним правопорушенням, учиненим у кіберпросторі, як нового напряму криміналістичної науки.

У статті визначені й описані складнощі, що виникають на шляху успішності теоретичних розробок, і перспективи дослідження окремих структурних одиниць визначеного наукового напряму.

Встановлено, що структурно науковий пошук учених у цьому напрямі можна активізувати для вирішення двох груп завдань: 1) формування концептуальних засад протидії таким правопорушенням; 2) визначення структурних одиниць вказаного напряму, зокрема напрямів формування методик розслідування кримінальних правопорушень, учинених у кіберпросторі; відповідно, розроблення останніх.

У результаті аналізу криміналістичної діяльності з протидії злочинності та на підставі наявних розробок у галузі філософії, кібернетики та телекомунікаційних технологій конкретизовані вихідні загальнотеоретичні положення у досліджуваному науковому напрямі криміналістики. По-перше, виокремлено два рівня злочинної діяльності у кіберпросторі, зокрема: 1) сукупність одиничних злочинів, що мають взаємозв’язок за розвитком; 2) злочинні технології. По-друге, криміналістичну класифікацію цієї множини правопорушень визнано підґрунтям розроблення комплексної методики (теоретико-методичних засад) розслідування кримінальних правопорушень, учинених у кіберпросторі. По-третє, обґрунтовано, що полімотивованість злочинної діяльності у кіберпросторі є принциповим підходом при розв’язанні питань оптимізації протидії відповідній категорії правопорушень. По-четверте, спільний аналітичний підхід до процесу протидії кібрзлочинам уповноважених на це суб’єктів і ситуаційну обумовленість визнано ключовими аспектами побудови та реалізації тактичних операцій при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених у кіберпросторі.

 

Ключові слова кіберпростір; кримінальне правопорушення; напрям; протидія; розслідування; технологія
References

Bibliography

Authored books

1. Bazhanov M, Ugolovnoe pravo Ukrainy. Obshhaja chast (Porogi 1992) (in Russian).

2. Belkin R, Kurs kriminalistiki: uchebnik (3-e izd, dop, Zakon i pravo 2001) (in Russian).

3. Cavchenko A, Motyv i motyvatsiia zlochynu (Atika 2002) (in Ukrainian).

4. Meshherjakov V, Prestuplenija v sfere komp’juternoj informacii: osnovy teorii i praktiki rassledovanija (Voronezh gos un-t 2002) (in Russian).

5. Volkov B, Problema voli i ugolovnaja otvetstvennost (Izd-vo Kazan un-ta 1965) (in Russian).

 

 Edited books

6. Herasina L, Trebin M, Vodnik V ta in, Konfliktolohiia: navchalnyi posibnyk (Pravo 2012) (in Ukrainian).

7. Samoilenko O, Osnovy metodyky rozsliduvannia zlochyniv, vchynenykh u kiberprostori (Volobuiev A red, TES 2020) (in Ukrainian).

8. Shepytko V, ‘Krymynalystyka v systeme yurydycheskykh nauk y ee rol v hlobalnom myre’ v Kryminalistyka ta sudova ekspertyza: nauka, navchannia, praktyka: zbirnyk naukovyh prats, t 1 (2014) (in Russian).

9. Shevchuk V, Kryminalistyka: tradytsii, novatsii, perspektyvy: dobirka naukovyh prats (Pravo 2020) (in Ukrainian).

10. Striltsiv O, Tarasenko O, Kurylin I ta inshi, Rozsliduvannia zlochyniv, pov’iazanykh z nezakonnym rozpovsiudzhenniam u merezhi Internet nediinoho kontentu provaideramy prohramnykh posluh ta Internet-provaideramy: metodychni rekomendatsii (2017) (in Ukrainian).

11. Tishchenko V, ‘Tekhnolohichnyi pidkhid yak novatsiinyi napriam u rozvytku kryminalistychnoi nauky’ v Tishchenko V, Vybrani pratsi (Helvetyka 2017) (in Ukrainian).

12. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (Busel T uklad i hol red, Perun 2002) (in Ukrainian).

 

Journal articles

13. Dyntu V, ‘Mistse kiberprostoru v systemi obstanovky zlochynu’ [2016] 2 (3) Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu 72–5 (in Ukrainian).

14. Samoilenko O, ‘Pryroda kiberprostoru yak ob’iekta kryminalistychnoho doslidzhennia’ [2018] 63 (1) Kryminalistyka i sudova ekspertyza 174–84 (in Ukrainian).

 

Websites

15. ‘Crime scene cyberspace. Globe’ (2012. No. 3). Sept. <https://www.ethz.ch/ content/dam/ethz/special-interest/infk/inst-infsec/information-security-groupdam/ documents/news2012/ETHglobe_ZISC_SEP2012.pdf> (accessed: 26.08.2021) (in English).