Назва статті Конституційні засади дисциплінарної відповідальності державних службовців
Автори

докторка юридичних наук, професорка заслужена юристка України, членкиня-кореспондентка НАПрН України, деканеса юридичного факультету Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0003-1101-8073 T_deputy@ukr.net

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного і адміністративного права Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8580-3261 Researcher ID: E-7091-2016 v.k.kolpakov@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2023
Сторінки [12-28]
Анотація

Стаття продовжує дискурс щодо системи засад, принципів і правової природи дисциплінарної відповідальності. Безпосередньо досліджуються питання систематики консти туційних засад відповідальності державних службовців за чинним нормативно-правовим забезпеченням.

Автори як керівні імперативи взяли до уваги положення Закону України “Про правовий режим воєнного стану” й Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” та ухвалені у їх конкретизацію нормативні акти Кабінету Міністрів України, централь них і місцевих органів виконавчої влади.

Метою статті є отримання нових знань про зміст і роль конституційних норм: а) у формуванні дисциплінарно-деліктного простору; б) в інтерференції конституційних засад, засад Закону України “Про державну службу”, доктринальних висновків у підвищенні ефективності дисциплінарної відповідальності державних службовців; в) у формуванні інтегративних якостей системи нормативного забезпечення дисциплінарно-деліктного сегменту українського права.

Особливе місце у цьому дискурсі посіли питання конституційності дисциплінарної відповідальності державних службовців у сучасних умовах, адже Конституція України встановила, що виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Автори вбачають, що найбільш значущими засадами конституційної природи, які корелюються з дисциплінарною відповідальністю, є: верховенство права; законність; пріоритет прав людини; доброчесність; справедливість; неприпустимість подвійної відповідальності; індивідуальний характер дисциплінарної відповідальності; рівність учасників дисциплінарних процедур перед законом; презумпція невинуватості у сфері дисциплінарної відповідальності; права на захист і самозахист осіб, які притягаються до дисциплінарної відповідальності; своєчасність покладення дисциплінарної відповідальності; винуватість суб’єкта відповідальності (винність).

Саме вони стали предметом дослідження як окремі феномени і як системна сукупність, інтегра тивні якості якої обумовлюють гармонічність присутності дисциплінарної відповідальності у комплексі засобів юридичного впливу на порушення норм права.

 

Ключові слова конституційні засади; дисциплінарна відповідальність; державний службовець; державна служба; верховенство права; законність; доброчесність; дисциплінарний проступок
References

Bibliography

Authored books

1. Anishchenko T, Dystsyplinarna vidpovidalnist derzhavnoho sluzhbovtsia: vid teoriyi dystsyplinarno-deliktnoho prava do osoblyvostey zastosuvannia (Helvetyka 2023) (in Ukrainian).

2. Hubanov O, Yurydychna vidpovidalnist publichnykh sluzhbovtsiv yak instytut sluzhbovoho prava Ukrainy (Helvetyka 2020) (in Ukrainian).

3. Novak O, Pravovi zasady dystsyplinarnoi vidpovidalnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv v Ukraini (Pravo 2015) (in Ukrainian).

 

Edited books

4. Dystsyplinarno-deliktne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk (Kolomoiets T, Kolpakov V red, In Yure 2016) (in Ukrainian).

5. Kolpakov V, ‘Konstytutsiino-pravovi zasady vidpovidalnosti za administratyvni prostupky’ v Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy, t 2: Konstytutsiini zasady pravovoi systemy Ukrainy i problemy yii vdoskonalennia (Bytiak Iu red, Pravo 2008) (in Ukrainian).

 

Journal articles

6. Kolpakov V, ‘Dystsyplinarna vidpovidalnist derzhavnykh sluzhbovtsiv: evoliutsiia normatyvnoho rehuliuvannia’ (2016) 9 Pravo Ukrainy 79–91 (in Ukrainian).

7. Kolpakov V, ‘Rozmezhuvannia zlochyniv, administratyvnykh i dystsyplinarnykh prostupkiv’ (2009) 1 Naukovyi visnyk Kyivskoho nats. un-t. vnutr. sprav 99 (in Ukrainian).

8. Malashenkova T, ‘Pryntsypy dystsyplinarnoi vidpovidalnosti suddi u praktytsi yevropeiskoho sudu z prav liudyny’ (2020) 4 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 151–4 (in Ukrainian).

9. Mosondz S, ‘Fenomen pravozakonnosti yak suchasna teoretyko-pravova model’ (2015) 19 Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava 4–10 (in Ukrainian).

 

Theses

10. Ivanov V, ‘Materialno-pravovi i protsesualni harantii zakonnosti prytiahnennia do administratyvnoi vidpovidalnosti’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2001) (in Ukrainian).

11. Kornuta L, ‘Dystsyplinarna vidpovidalnist derzhavnoho sluzhbovtsia v Ukraini’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2013) (in Ukrainian).

12. Maksymovych A, ‘Administratyvno-pravove rehuliuvannia dystsyplinarnoi vidpovidalnosti pratsivnykiv Derzhavnoho biuro rozsliduvan’ (dys d-ra filosofii, 2021) (in Ukrainian).

13. Sereda V, ‘Fenomen dystsyplinarnoi vidpovidalnosti v administratyvno-pravovykh vidnosynakh’ (dys d-ra yuryd nauk, 2015) (in Ukrainian).

 

Conference papers

14. Kolpakov V, ‘Protsesualnyi samozakhyst v administratyvno-deliktnomu pravi’ v Administratyvna vidpovidalnist: problemy ta shliakhy yikh podolannia Materialy kruhloho stolu (NAVS 2012) (in Ukrainian).

 

Електронна версія Завантажити