Назва статті Моральні критерії професійної придатності для роботи на посаді судді
Автори

кандидатка юридичних наук, заслужена юристка України, завідувачка відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів секретаріату Вищої ради правосуддя (Київ, Україна) skomorokhalv@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2023
Сторінки [122-132]
Анотація

У статті досліджуються питання компетентності, доброчесності, моральноетичного аспекту посади судді, критеріїв, які застосовуються при доборі кандидатів на посаду судді. Проаналізовано удосконалення процедур призначення судді на посаду.

Актуальність проблеми морально-етичного аспекту статусу судді не викликає сумнівів, цьому питанню приділяють увагу не тільки вітчизняні юристи-практики та науковці, а й міжнародна спільнота.

Мета статті полягає у висвітленні важливості й актуальності дослідження законодавчого закріплення морально-етичних засад професійної діяльності судді при забезпеченні формування ефективного, незалежного суддівського корпусу України, дотримання суддями високих стандартів поведінки. Визначення на законодавчому рівні єдиних критеріїв доброчесності й уніфікованих підходів до їх визначення і моральних складових посади судді. Акцен тується увага на необхідності дотримання суддями високих стандартів поведінки задля підвищення довіри суспільства до кожного конкретного судді та судової влади загалом.

Авторка доходить висновку про доцільність комплексного розгляду питання про ефективність суддівського корпусу в Україні з огляду на те, що суддя – це передусім людина, яка перебуває у певному просторі і часі, на яку впливають, зокрема, як соціальні, так і фінансові чинники.

Визначення на законодавчому рівні єдиних критеріїв доброчесності й уніфікованих підходів до їх визначення і моральних складових посади судді на рівні з чіткими професійними вимогами до кандидатів на посаду судді та суддів дасть змогу відновити довіру суспільства до судової влади загалом та до кожного судді окремо.

Ступінь довіри народу до влади визначає рівень демократизації суспільства, його ставлення до таких понять, як патріотизм, відданість, єдність навколо загальнодержавних ідей і цілей, прагнення до розбудови демократичної та правової держави, яка зможе гарантувати своїм громадянам добробут і процвітання.

 

Ключові слова судова влада; суддя; професійна придатність; мораль; доброчесність; незалежність суддів
References

Bibliography

Authored books

1. Koni A, Ugolovnyj process: nravstvennye nachala (Sovremennyj gumanitarnyj institut 2000) (in Russian).

2. Leko B, Yurydychna etyka: navchalnyi posibnyk (Knyhy-XXI 2008) (in Ukrainian).

3. Shepitko V, Psykholohiia sudovoi diialnosti: navchalnyi posibnyk (Pravo 2006) (in Ukrainian).

4. Shevchuk S, Sudova pravotvorchist: svitovyi dosvid i perspektyvy v Ukraini (2-he vyd, Referat 2010) (in Ukrainian).

5. Shyshkin V, Sudovi systemy krain svitu: navchalnyi posibnyk, kn 1 (Iurinkom Inter 2001) (in Ukrainian).

 

Edited books

6. Aver’ianov V (red), Prava hromadian u sferi vykonavchoi vlady: administratyvno-pravove zabezpechennia realizatsii ta zakhystu (Naukova dumka 2007) (in Ukrainian).

7. Bjerres R, Dokumenty Amerikanskoj Revoljucii: Deklaracija nezavisimosti, Konstitucija Soedinennyh Shtatov, Bill’ o pravah (per s angl, Al’ba 1994) (in Russian).

8. Profesiina oriientatsiia: pidruchnyk (Ihnatovych O red, Imeks-LTD 2014) (in Ukrainian).

 

Journal articles

9. Prytyka D, ‘Sudova nezalezhnist: etyka i problemy koruptsii’ (2000) 6 Pravo Ukrainy 5 (in Ukrainian).

10. Yehorova V, ‘Deiakii porivnialnyi dosvid formuvannia suddivskoho korpusu Ukrainy i zarubizhnykh krain’ [2010] 2 (6) Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo: zbirnyk naukovykh prats 108 (in Ukrainian).

 

 

Theses

11. Hryniuk V, ‘Pryntsypy nezalezhnosti suddiv i pidkorennia yikh tilky zakonu’ (dys kand yuryd nauk, 2004) (in Ukrainian).

12. Skomorokha L, ‘Konstytutsiino-pravovi aspekty formuvannia profesiinoho suddivskoho korpusu v Ukraini: sutnist, mekhanizm realizatsii’ (dys kand yuryd nauk, 2010) 150 (in Ukrainian). Websites 13. Pravyla etychnoi povedinky derzhavnykh sluzhbovtsiv (dosvid krain Yevropeiskoho Soiuzu ta SShA) Informatsiina dovidka, pidhotovlena Yevropeiskym informatsiino-doslidnytskym tsentrom na zapyt Komitetu Verkhovnoi Rady Ukrainy <https://euinfocenter.rada.gov.ua/ uploads/documents/29069.pdf> (accessed: 01.12.2023) (in Ukrainian).

14. Stosovno zvitu Vyshchoi kvalifikatsiinoi komisii suddiv Ukrainy za 2022 rik (13.01.2023) <https://vkksu.gov.ua/news/stosovno-zvitu-vyshchoyi-kvalifikaciynoyi-komisiyi-suddivukrayinyza-2022-rik> (accessed: 18.12.2023) (in Ukrainian).

 

Електронна версія Завантажити