Назва статті Система дисциплінарних стягнень як гарантія забезпечення службово-трудової дисципліни
Автори

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного, господарського та екологічного права Навчально-наукового інституту гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” (Дніпро, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4896-3178 Scopus Author ID: 57215790362 legezajul@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2023
Сторінки [29-39]
Анотація

У статті досліджується проблема застосування та обрання доцільного дисциплінарного стягнення крізь призму необхідності дотримання вимог службово-трудової дисципліни. Визначено, що дослідження питання системи дисциплінарних стягнень у сфері публічної служби пов’язується із необхідністю як встановлення їх нормативно закріпленого переліку, так і з’ясування питання щодо системи гарантій, які мають засвідчити дотримання прав публічних службовців, при їх застосуванні.

Метою статті є здійснення характеристики системи дисциплінарних стягнень як гарантії системи забезпечення службово-трудової дисципліни задля оптимізації підходу у сфері подолання запобігання корупції.

Методами дослідження визначено: діалектичний метод, що покладено в основу встановлення функціонального змісту системи дисциплінарних стягнень у системі гарантій забезпечення дотримання вимог службово-трудової дисципліни; методи формальної логіки (індук ція й дедукція, аналіз і синтез), що дав змогу здійснити системну характеристику видів дисциплінарних стягнень та означити проблеми їх застосування; метод моделювання, що дав змогу встановити певні напрями оптимізації процесів проходження публічної служби. З’ясовано, що засобами забезпечення службової дисципліни є: сукупність організаційних заходів, що полягають у створенні керівництвом органу влади умов для прояву та формування професійних якостей особи на найвищому рівні; сукупність внутрішніх факторів формування свідомого переконання в особи щодо необхідності дотримання вимог внутрішнього трудового розпорядку й актів регулювання службової діяльності; сукупність факторів зовнішнього контролю, що вимагають від керівництва органу влади реагування на правопорушення з боку службовця шляхом ініціювання дисциплінарного провадження та застосування заходів дисциплінарної відповідальності у разі необхідності.

Зроблено висновок, що застосування того чи іншого дисциплінарного стягнення має пов’язуватися зі створенням умов альтернативності, що має відображати характер вчиненого дисциплінарного діяння, залишати певний вибір у правозастосувача для гарантування об’єктивного розгляду дисциплінарної справи.

 

Ключові слова дисциплінарне провадження; дисциплінарні стягнення; дисциплінарні проступки; правозастосування; публічна служба; службово-трудова дисципліна
References

Bibliography

Authored books

1. Kolomoiets T, Hermaniuk M, Systema pryntsypiv derzhavnoi sluzhby yak bazovykh polozhen pidhaluzi administratyvnoho prava: teoretyko-pravovyi ta normatyvnyi aspekty (Zaporizkyi natsionalnyi universytet 2012) (in Ukrainian).

2. Melnyk R, Bevzenko V, Zahalne administratyvne pravo: navchalnyi posibnnyk (Vaite 2014) (in Ukrainian).

3. Tsurkan M, Pravove rehuliuvannia publichnoi sluzhby v Ukraini. Osoblyvosti sudovoho rozghliadu sporiv (Pravo 2010) (in Ukrainian).

4. Vapniarchuk N, Teoretyko-prykladni problemy pravovoho rehuliuvannia dystsyplinarnoi vidpovidalnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv v Ukraini (Iurait 2012) (in Ukrainian).

 

Edited books

5. Kolpakov V, ‘Publichna sluzhba v suchasnii paradyhmi administratyvnoho prava Ukrainy’ v Sluzhbove pravo: vytoky, suchasnist ta perspektyvy rozvytku (Kolomoiets T, Kolpakov V red, Helvetyka 2017) 84–123 (in Ukrainian).

 6. Publichna sluzhba. Zarubizhnyi dosvid ta propozytsii dlia Ukrainy (Tymoshchuk V, Shkolyk A red, Konus Yu 2007) (in Ukrainian).

7. Telipko V red, Trudove pravo Ukrainy: navchalnyi posibnnyk (Tsentr uchbovoi literatury 2009) (in Ukrainian).

 

Journal articles

8. Aver’ianov V, Andriiko O, ‘Aktualni zavdannia stvorennia novoho zakonodavstva pro derzhavnu sluzhbu v Ukraini’ [2005] 8 (38) Yurydychnyi zhurnal 53–5 (in Ukrainian).

9. Andrushko A, ‘Dystsyplinarnyi prostupok yak pidstava dystsyplinarnoi vidpovidalnosti’ (2006) 32 Derzhava i pravo: zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky 380–5 (in Ukrainian).

10. Krasilovska Z, ‘Umovy zastosuvannia mediatsii dlia vrehuliuvannia sporiv z orhanamy publichnoi vlady: vitchyznianyi ta zarubizhnyi aspekty’ [2015] 4 (51) Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia 200–7 (in Ukrainian).

11. Panchenko M, ‘Struktura pravovoho mekhanizmu zabezpechennia hidnoi pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv v Ukraini’ [2016] 40 (4) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo 121–5 (in Ukrainian).

 

Theses

12. Bulanova Yu, ‘Etychni kodeksy yak dzherelo sluzhbovoho prava’ (dys kand yuryd nauk, 2020) (in Ukrainian).

13. Inshyn M, ‘Problemy pravovoho rehuliuvannia pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv Ukrainy’ (dys d-ra yuryd nauk, 2005) (in Ukrainian).

 

Електронна версія Завантажити