Назва статті Дисциплінарні проступки посадових осіб дипломатичної служби: пропозиції щодо вдосконалення законодавства України
Автори

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України (Харків, Україна) ODCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3096-3214 Researcher ID: AAG-3578-2021 s.a.fedchyshyn@nlu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2023
Сторінки [62-72]
Анотація

Стаття присвячена проблемі вдосконалення законодавства України в частині регулювання дисциплінарних проступків посадових осіб дипломатичної служби. Підкреслено, що Закон України “Про дипломатичну службу” взагалі не містить статей, які були б спеціально присвячені дисциплінарній відповідальності, а питання дисциплінарної відповідальності посадових осіб дипломатичної служби регламентуються загальними нормами законодавства про державну службу. Зокрема, як недолік відзначено те, що у Законі України “Про дипломатичну службу” відсутнє визначення спеціальних дисциплінарних проступків посадових осіб дипломатичної служби, що не узгоджується з особливостями правового статусу цього виду державних службовців, особливостями проходження дипломатичної служби та, слідом, негативно відзначається на ефективності реалізації дисциплінарної відповідальності.

Мета статті полягає у формулюванні пропозицій стосовно вдосконалення законодавства України стосовно врегулювання дисциплінарних проступків посадових осіб дипломатичної служби.

Поряд із загальними дисциплінарними проступками посадових осіб дипломатичної служби (дисциплінарні проступки державних службовців) автор запропонував виокремлювати також спеціальні – дисциплінарно-карані діяння, суб’єктом відповідальності за які є посадові особи дипломатичної служби. Враховуючи вітчизняну модель дипломатичної служби, з огляду на специфіку правового статусу посадових осіб дипломатичної служби, а також особ ливості проходження цього виду державної служби, виокремлено та проаналізовано такі спеціальні дисциплінарні проступки: 1) відмова посадової особи дипломатичної служби від пропозиції про участь у ротації без поважних причин або від третьої поспіль пропозиції про участь у ротації за наявності поважних причин, а також відмова посадової особи дипломатичної служби без поважних причин у встановлені строки виїхати до держави перебування у разі її направлення у довготермінове відрядження або повернутись в Україну у разі її відкликання із довготермінового відрядження; 2) одноразове грубе порушення посадовою особою дипломатичної служби посадових обов’язків, що завдало шкоди іміджу України за кордоном або розвитку відносин з відповідною державою чи міжнародною організацією; 3) вчинення членом сім’ї посадової особи дипломатичної служби, який перебуває разом із нею у державі перебування, дій, які завдали шкоди іміджу України за кордоном або розвитку відносин з відповідною державою чи міжнародною організацією.

У висновку запропоновано доповнити Закон України “Про дипломатичну службу” новою ст. 111 “Дисциплінарна відповідальність посадових осіб дипломатичної служби”, а також сформульовано авторські пропозиції відносно доцільної її законодавчої редакції.

 

Ключові слова державна служба; дипломатична служба; посадова особа дипломатичної служби; дисциплінарна відповідальність; дисциплінарний проступок
References

Bibliography

Authored books

1. Anishchenko T, Dystsyplinarna vidpovidalnist derzhavnoho sluzhbovtsia: vid teorii dystsyplinarnodeliktnoho prava do osoblyvostei zastosuvannia (Helvetica 2023) (in Ukrainian).

2. Kivalov S, Bila-Tiunova L, Kornuta L, Dystsyplinarna vidpovidalnist derzhavnoho sluzhbovtsia: pytannia teorii i pravovoho rehuliuvannia (Feniks 2013) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Kolomoiets Т, Kolpakov V (red), Dystsyplinarno-deliktne pravo Ukrainy (In Yure 2016) (in Ukrainian).

 

Websites

4. ‘Derzhavnyi sekretar MZS Ukrainy Andrii Zaiats pro problemy ta reformy u zovnishnopolitychnomu vidomstvi’ (19.12.2018) <https://zn.ua/ukr/international/diplomatichnasluzhbaukrayini-versiya-2018-297341_.html> (accessed: 22.09.2023) (in Ukrainian).

 

Електронна версія Завантажити