Назва статті Порушення державним службовцем вимог щодо подання декларації про контакти як дисциплінарний проступок
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7065-864X Researcher ID: JCF-0941-2023 annasharaia@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2023
Сторінки [73-81]
Анотація

Питання дисциплінарної відповідальності державних службовців привертають увагу представників наукової спільноти та правозастосовувачів у межах пошуку наявних проблем у зазначеній сфері та формулювання способів їх вирішення, необхідності дотримання норм чинного законодавства, а також з урахуванням євроінтеграційного спрямування України. Предмет дослідження має багатовекторну спрямованість, адже стосується: а) безпосередньо системи державної служби (як публічної, професійної, політично неупередженої діяльності з практичного виконання завдань і функцій держави), її функціонування, авторитету й ефективності; б) можливості законного і справедливого притягнення до відповідальності державних службовців за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, а також порушення ними правил етичної поведінки й інше порушення службової дисципліни; в) окремих напрямів загальнодержавної антикорупційної політики, зокрема недопущення проявів корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних із корупцією, а також реального або потенційного превалювання приватного інтересу над публічним під час виконання функцій держави; г) гарантій прав державних службовців під час притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; ґ) особливостей функціонування державної служби під час правового режиму воєнного стану, а також у повоєнний період.

Мета статті полягає у тому, щоб на основі наукового аналізу, вивчення та узагальнення теоретичних розробок, чинного законодавства України та практики його застосування визначити та комплексно дослідити особливості такого дисциплінарного проступку державних службовців, як порушення вимог щодо подання декларації про контакти, виявити недоліки та протиріччя, які можуть бути із цим пов’язані, а також обґрунтувати найбільш оптимальні способи їх усунення з урахуванням сучасних викликів і потреб.

У статті проведено дослідження особливостей порушення державним службовцем вимог щодо подання декларації про контакти як дисциплінарний проступок, з урахуванням про цедури такого подання та складу такого проступку. Сформульовано низку властивостей, притаманних дисциплінарному проступку, визначеному п. 91 ч. 2 ст. 65 Закону України “Про державну службу” (комплексне нормативно-правове регулювання; окремі категорії державних службовців, на яких поширюється; зв’язок з обов’язком державного службовця подавати декларацію про контакти; об’єктивна сторона може проявлятись у формі дій чи бездіяльності; вид дисциплінарного стягнення, що застосовується).

 

References

Bibliography

Authored books

1. Anishchenko T, Dystsyplinarna vidpovidalnist derzhavnoho sluzhbovtsia: vid teorii dystsyplinarnodeliktnoho prava do osoblyvostei zastosuvannia (Helvetica 2023) (in Ukrainian).

2. Kivalov S, Bila-Tiunova L, Kornuta L, Dystsyplinarna vidpovidalnist derzhavnoho sluzhbovtsia: pytannia teorii i pravovoho rehuliuvannia (Feniks 2013) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Kolomoiets Т, Kolpakov V (red), Dystsyplinarno-deliktne pravo Ukrainy (In Yure 2016) (in Ukrainian).

 

Websites

4. ‘Derzhavnyi sekretar MZS Ukrainy Andrii Zaiats pro problemy ta reformy u zovnishnopolitychnomu vidomstvi’ (19.12.2018) <https://zn.ua/ukr/international/diplomatichnasluzhbaukrayini-versiya-2018-297341_.html> (accessed: 22.09.2023) (in Ukrainian).

 

Електронна версія Завантажити