Назва статті Судова практика щодо оскарження державними службовцями рішення про накладення дисциплінарного стягнення
Автори

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8014-7827 yurval110@gmail.com 

 

кандидатка юридичних наук, доцентка, асистентка кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, старша наукова співробітниця Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3967-1250 cold1871@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2023
Сторінки [82-93]
Анотація

Питання визначення судової юрисдикції спорів із приводу оскарження рішень про накладення дисциплінарних стягнень на державних службовців, строків на звернення до відповідного суду й особливостей розгляду цієї категорії справ є надзвичайно важливими як для суддів, так і для самих державних службовців. Сталість судової практики при вирішенні спорів щодо оскарження державними службовцями рішення про накладення дисциплінарного стягнення не лише відповідає загальній правовій визначеності, як невід’ємному елементу верховенства права, а й забезпечує безперервність функціонування компетентної та відповідальної влади.

Метою статті є аналіз судової практики у справах із приводу оскарження рішень про накладення дисциплінарних стягнень на державних службовців задля виявлення проблемних аспектів у цій царині та з’ясування належного правозастосування нормативних положень матеріального та процесуального права.

Розглянуто питання визначення юрисдикції спорів щодо оскарження державними службовцями рішення про накладення дисциплінарного стягнення, визначено строки звернення до відповідного суду, підстави до їх поновлення, у разі пропущення, здійснено огляд особливостей розгляду зазначеної категорії справ. Встановлено, що загальним строком звернення до адміністративного суду державного службовця з позовом є місячний строк із дня, коли службовець дізнався про накладення на нього дисциплінарного стягнення. Для деяких видів державних службовців спеціальні закони можуть встановлювати інші строки звернення до адміністративного суду з позовами про оскарження рішень про накладення на них дисциплінарних стягнень. Наголошено, що суди мають уникати як надмірного формалізму, так і надмірної гнучкості, які можуть призвести до нівелювання процесуальних вимог, встановлених законом. Надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду як елемента права на справедливий суд згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Ключові слова державна служба; адміністративне судочинство; оскарження; строки; доказування
References
Електронна версія Завантажити