Назва статті Пріоритетні напрями формування правового поля повоєнного відновлення економіки України
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, директор Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України” (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1094-422X v.a.ustymenko@gmail.com  

доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України” (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4422-2102 ruzaur13@gmail.com 

 

докторка юридичних наук, старша дослідниця, заступниця завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України” (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1509-5180 gudima.t@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2023
Сторінки [9-23]
Анотація

У статті відзначено, що правова система України має містити адекватні вимогам часу методи та засоби регулювання, здатні у максимально короткий термін адаптувати економіку України до нової ринкової кон’юнктури та створити вигід-ні конкурентні позиції для вітчизняних суб’єктів господарювання. Наголошено на тому, що досягнення високих показників економічного розвитку України, напевно буде унеможливлено у разі відставання правового регулювання від динамічного розвитку суспільних відносин у тих секторах економіки, які вже зазнали істотних структурних змін під впливом війни.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні пріоритетних напрямів формування правового поля повоєнного відновлення економіки України.

Аргументовано, що на період повоєнного відновлення, завдяки якісним правовим реформам в Україні, повинно бути закладено підґрунтя для того, щоб дотримання законів органами влади, громадянами та бізнесом не спричиняло конфлікт інтересів, нав’язування суспільству хибних цінностей, ускладнення виконання нормативних приписів, особливо в періоди революційних зрушень як форми вияву докорінних змін як у правосвідомості громадян, так і в побудові правової системи держави.

Акцентовано увагу на тому, що зрушення у соціально-економічній сфері супроводжуватимуться своєчасною реакцією держави у вигляді створення належного законодавчого поля, здатного ефективно врегулювати фактично сформовані групи суспільних відносин. Зокрема, через поширення цифровізації економіки, у полі зору держави перебуватимуть найбільш інноваційні сфери, правове регулювання яких нині залишається недостатнім та неадекватним вимогам часу, зокрема, сфера IT технологій, ринок віртуальних активів, штучний інтелект тощо.

Обґрунтовано, що стратегічного значення для розвитку України та подолання контроверсійних підходів до вибору моделі правового регулювання економіки набуває питання щодо істотного вдосконалення підходів до розвитку конституційних засад економічної системи України. Доводиться, що у середньота довгостроковій перспективі буде вирішено ключову проблему законодавчого регулювання суспільних відносин – низької ефективності правових актів.

Висловлено аргументи на користь того, що поглибити правові перетворення у країні, мінімізувавши ризики девіантної поведінки громадян та протиставлення їх власних інтересів суспільно важливим цілям державного регулювання, вбачається за можливе у разі покладення в основу ключових законодавчих змін ідеології людиноцентризму.

Наведено узагальнений висновок про те, що в основу розвитку України має бути покладено концепцію сталості та послідовності перетворень, відхід від швидких рішень із непередбачуваними ризиками, врахування досвіду Європейського Союзу у здійсненні реформ стратегічно важливих сфер діяльності держави.

 

Ключові слова правове поле; повоєнне відновлення; економіка; ідеологія людиноцентризму; конституційні засади економічної системи України
References

Bibliography

Authored books

1. McKenzie R B, Constitutional Economics: Containing the Economic Powers of Government (D.C. Heath 1984) (in English).

2. Posner R A, Economic Analysis of Law (9th Edition, Aspen Publishing 2014) (in English).

 

Edited books

3. Kontseptsiia konstytutsiinoho zabezpechennia ekonomichnoi systemy derzhavy (iak osnovy zakonodavchoho zabezpechennia ekonomichnoi polityky) (NAN Ukrainy, Institut ekonomiko-pravovykh doslidzhen, Yuho-Vostok Ltd 2008) (in Ukrainian).

 

Journal articles

4. Buchanan J M, ‘The Domain of Constitutional Economics’ (1990) 1 Constitutional Political Economy 1–18 (in English).

 

Websites

5. ‘Vdoskonaliuiuchy pravove rehuliuvannia ekonomichnykh vidnosyn, potribno vrakhovuvaty suchasni potreby ta yevrointehratsiini protsesy’ <https://supreme.court.gov.ua/ supreme/pres-centr/news/1392581/?fbclid=IwAR1kc3dPvyQmpxdcyGVeTKNKIvqqtc C39Z0Gk2dczTtSPHftGL0hBYiWrpA> (accessed: 11.04.2023) (in Ukrainian).

6. ‘Viziia Viddilennia ekonomiky NAN Ukrainy shchodo povoiennoi rozbudovy Ukrainy’ <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9717> (accessed: 11.04.2023) (in Ukrainian).

7. ‘Yevrokomisiia predstavyla novyi biudzhet YeS: hroshi v obmin na verkhovenstvo prava’ <https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/05/3/7081242> (accessed: 11.04.2023) (in Ukrainian).

 

Електронна версія Завантажити