Назва статті До питання про поняття графічної ідентифікації учасників цивільних правовідносин
Автори

аспірант Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (Хмельницький, Україна) ipphd2023@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2023
Сторінки [168-178]
Анотація

Ідентифікація учасників цивільних правовідносин, так чи інакше, присутня в динаміці, певно, усіх цивільних правовідносин. Водночас з огляду на принципи диспозитивності, вільного волевиявлення та юридичної рівності учасників, для цивільних правовідносин, на відміну від публічних галузей права, не така важлива детальна ідентифікація їхніх учасників. Адже у багатьох випадках достатньо принаймні встановити, чи відповідають такі правовідносини обсягу правоздатності та дієздатності суб’єкта, належним йому суб’єктивним цивільним правам і встановленим обмеженням щодо їх здійснення (наприклад, дрібні побутові правочини). Це також сприяє використанню в цивільних правовідносинах не тільки традиційних засобів ідентифікації, таких як ім’я та паспортні дані – для фізичної особи, найменування та реєстраційні дані – для юридичної особи, а й простих для сприйняття, легких для запам’ятовування графічних об’єктів (логотип, фірмові кольори – для юридичної особи, аватар – для фізичної особи). Це, своєю чергою, ставить завдання дослідження ідентифікації учасників цивільних правовідносин за допомогою таких графічних об’єктів (“графічна ідентифікація”).

Метою статті є формулювання визначення поняття “графічна ідентифікація учасника цивільних правовідносин” на основі аналізу наукових досліджень суміжних понять та їх законодавчого закріплення.

У статті запропоноване визначення поняття “графічна ідентифікація учасника цивільних правовідносин”, під яким розуміється тотожність учасника цивільних правовідносин (його діяльності чи об’єкта, який йому належить) за допомогою графічного відображення ознак, що індивідуалізують такого учасника та похідних від них (засобів графічної ідентифікації), на матеріальному або електронному носії, яке використовується для встановлення відповідності (належності) об’єкта (поведінки) конкретному суб’єкту.

 

Ключові слова ідентифікація; ідентифікація учасника цивільних правовідносин; графічна ідентифікація; графічна ідентифікація учасника цивільних правовідносин
References

Bibliography

Authored books

1. Orel L, Indyvidualizatsiini prava yurydychnykh osib (Interservis 2017) (in Ukrainian).

2. Stefanchuk R, Osobysti nemainovi prava fizychnykh osib (poniattia, zmist, systema, osoblyvosti zdiisnennia ta zakhystu) (KNT 2007) (in Ukrainian).

 

Dictionaries

 3. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod i dopov V Busel uklad i holov red, Perun 2005) (in Ukrainian).

 4. ‘Identyfikatsiia’ (Slovnyk ukrainskoi movy online) <https://sum20ua.com/Entry/ index?wordid=38738&page=1208> (accessed: 04.09.2023) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Humeniuk O, ‘Problemni pytannia indyvidualizatsii uchasnykiv tsyvilnykh pravovidnosyn’ (2010) 4 Universytetski naukovi zapysky 84 (in Ukrainian).

6. Serohin V, ‘Pravo na vilnyi vybir i zminu zovnishnoho vyhliadu yak element vizualnoho praivesi’ (2016) 22 Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V N Karazina. Seriia: Pravo 55–61 (in Ukrainian).

7. Stefanchuk M, ‘Perspektyvy adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do standartiv Yevropeiskoho Soiuzu u sferi pravovoho rehuliuvannia identyfikatsii fizychnoi osoby’ (2017) 8 Pravo Ukrainy 175 (in Ukrainian).

 

Theses

8. Dmytrenko O, ‘Pravo fizychnoi osoby na vlasni personalni dani v tsyvilnomu pravi Ukrainy’ (avtoref dys kand. yuryd. nauk, 2010) (in Ukrainian).

9. Kuzmenko T, ‘“Brend” yak skladnyi pravovyi zasib indyvidualizatsii uchasnykiv tsyvilnoho oborotu, tovariv ta posluh’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2011) (in Ukrainian).

10. Stefanchuk M, ‘Teoretychni zasady tsyvilnoi pravosub’iektnosti fizychnykh osib ta osoblyvosti yii zdiisnennia’ (dys d-ra yuryd nauk, 2020) (in Ukrainian).

 

Conference papers

11. Shyshka R, ‘Indyvidualizatsiia fizychnykh osib ta rivnist’ v Pravove zhyttia suchasnoi Ukrainy: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. vol 2 (Helvetyka 2019) (in Ukrainian).

 

Електронна версія Завантажити