Назва статті Корпоративна (комплаєнс) культура організації: теоретико-правові аспекти і воєнні виклики
Автори

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) Researcher ID: ABC-4279-2021 ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8984-2399 o.harahonych@gmail.com

аспірантка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9829-9797 angelinakorshun@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2023
Сторінки [63-83]
Анотація

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю реформування корпоративної культури, модернізації правового інструментарію організації господарської діяльності, приведення його у відповідність до міжнародних стандартів.

Метою статті є дослідження сутності корпоративної культури та її співвідношення з категорією “комплаєнс-культура”, з’ясування проблем ефективного впровадження комплаєнсу, формулювання окремих пропозицій щодо їхнього вирішення, зокрема в контексті воєнних викликів.

У статті на основі аналізу міжнародних стандартів із комплаєнсу, принципів корпоративного управління, розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку, актів чинного законодавства України та спеціальної наукової літератури, надано авторське визначення понять “корпоративна культура” та “комплаєнс-культура”. Досліджено співвідношення цих правових категорій.

Автори детально проаналізували джерела формування корпоративної культури, загальні та спеціальні принципи, на яких вона формується.

Значну увагу у статті приділено дослідженню такого елемента формування корпоративної культури підприємства, а, відповідно, і комплаєнсу, як воля вищого керівництва (“tone at the top”).

Систематизовано підходи до “прозорого” ведення господарської діяльності, необ хідні для формування корпоративної (комплаєнс) культури.

Досліджено проблему комплаєнс-ризиків суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану. Розроблено рекомендації органам корпоративного управління підприємств щодо управління зазначеними ризиками з використанням комплаєнспроцедур.

У висновках за результатами дослідження визначені поняття корпоративної культури як сукупності цінностей, принципів, етичних правил і сталої практики організації, дотримання яких очікується від її працівників, органів управління та інших стейкхолдерів, які дають можливість прогнозувати їхню професійну поведінку в критичних ситуаціях. Надано визначення поняття “комплаєнс-культура”.

Конкретизовано роль корпоративної (комплаєнс) культури у побудові ефективної комплаєнс-системи. Узагальнено основні проблеми забезпечення корпоративної культури як необхідного підсилювача комплаєнс-практик в умовах воєнного стану.

 

Ключові слова корпоративна культура; комплаєнс-культура; суб’єкт господарювання; корпоративне управління; підприємство, воєнний стан; комплаєнс-ризик; комплаєнс-система
References

Bibliography

Authored books

1. Yurchenko V, Melnyk Yu, Bohdanova N, Korporatyvna kultura orhanizatsii’ navch.metodychnyi posibnyk (Tsentr perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykh kadriv Ministerstva dokhodiv i zboriv Ukrainy 2014) (in Ukrainian).

2. Zadykhailo D, Kibenko O, Nazarova H, Korporatyvne upravlinnia: navchalnyi posibnyk (Espada 2003) (in Ukrainian).

 

Journal articles

3. Mizrahi S, Cohen N, Vigoda-Gadot E, Krup D N, ‘Compliance with government policies during emergencies: Trust, participation and protective actions’ [2022] 2023 (36) Governance 1083–102 (in English).

4. Bala O, Mukan O, Bala R, ‘Pryntsypy korporatyvnoi kultury pidpryiemstv: sutnist ta vydy’ (2010) 682 Naukovi pratsi NU “Lvivska politekhnika” 11–5 (in Ukrainian)

5. Chernyshova T, Nemchenko T, ‘Deiaki aspekty korporatyvnoi kultury orhanizatsii’ (2010) 17 Ekonomichni nauky, Naukovi pratsi KNTU 3 (in Ukrainian). 6. Harahonych O, ‘Poniattia ta pryntsypy korporatyvnoho upravlinnia’ (2013) 3–2 Porivnialno-analitychne pravo 155 (in Ukrainian).

7. Korshun A, ‘Shchodo vyznachennia poniattia “komplaiens” i yoho kharakternykh oznak u sferi hospodariuvannia’ [2022] 5 (124) Yurydychni nauky, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka 59 (in Ukrainian).

8. Petrova I, ‘Zminy korporatyvnoi kultury yak imperatyv orhanizatsiinoho rozvytku’ (2014) 10 Ekonomika, Visnyk Prykarpatskoho universytetu 76 (in Ukrainian).

9. Rozen fon V, ‘Komplaiens i komplaiens-ryzyky v konteksti pytan korporatyvnoi vidpovidalnosti ta korporatyvnoho upravlinnia (okremi aspekty zarubizhnoi praktyky)’ [2020] 4 (65) Halytskyi ekonomichnyi visnyk 251 (in Ukrainian)

10. Savras I, Tomanevych L, ‘Problemy ta osoblyvosti zastosuvannia antykryzovykh metodiv upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh viiny’ (2022) 69 Ekonomichni nauky, Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu 134 (in Ukrainian).

11. Strilko D, ‘Pravovyi nihilizm ta shliakhy yoho podolannia v suchasnykh umovakh’ (2021) 3 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 217 (in Ukrainian).

12. Vinnyk O, ‘Do problemy korporatyvnykh konfliktiv’ [2012] 1 (41) Universytetski naukovi zapysky 408 (in Ukrainian)

 

Conference papers

13. Vynnychuk R, Pehytiak O, ‘Rol korporatyvnoi kultury orhanizatsii v chas viiny’ v Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia “Imperatyvy ekonomichnoho zrostannia v konteksti realizatsii hlobalnykh tsilei staloho rozvytku” (2022) 171 (in Ukrainian).

 

Theses

14. Harahonych O, ‘Hospodarska pravosub’iektnist aktsionernykh tovarystv’ (avtoref dys dokt yuryd nauk, 2020) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

15. Herasymchuk H, ‘Komplaiens yak konkurentna perevaha vashoho biznesu’ (Business Views, 2019) <https://businessviews.com.ua/ru/business/id/scho-take-komplajen-1965> (accessed: 28.03.2023) (in Ukrainian).

16. Herasymchuk H, ‘Prozorist biznesu znyshchyt reiderstvo’ (Ekonomichna pravda, 2018) <https://www.epravda.com.ua/columns/2018/10/29/642017> (accessed: 28.03.2023) (in Ukrainian). 17. ‘Lidery rynku. Reitynh yurydychnykh kompanii Ukrainy – 2017’ (Yurydychna hazeta, 2018) <http://yur-gazeta.com/content/pdf/leaders_2017_lite.pdf> (accessed: 28.03.2023) (in Ukrainian). 18. ‘V Ukraini shchoroku zrostaie kilkist reiderskykh zakhoplen’ (Ekonomichna pravda, 2018) <https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/2/638303> (accessed: 08.02.2023) (in Ukrainian).

 

 Websites

19. Kelly D, ‘Six Elements of a Compliance Culture’ (Everfi, 2018) <https://info.everfi.com/ rs/410-YCZ-984/images/2018_SixElements_MC_whitepaper_April24.pdf?cta=inline_ cta> accessed 28 March 2023 (in English).

20. ‘New horizons: Compliance 2020 and beyond’ (Deloitte, 2020) <https://www2.deloitte. com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/risk/deloitte_compliance-2020-and-beyond. pdf> (accessed: 28.03.2023) (in English).

21. ‘Tone at the top: how management can prevent fraud in the workplace. Association of Certified Fraud Examiners’ <https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/ Content/documents/tone-at-the-top-research.pdf> (in English).

22. ‘Prozorist korporatyvnoi zvitnosti: otsinka naibilshykh pryvatnykh ta derzhavnykh kompanii’ (Transparency International Ukraina, 2016) <https://ti-ukraine.org/ wp-content/uploads/2017/02/ti_rating_ukr_final_web.pdf> (accessed: 28.03.2023) (in Ukrainian).

23. Safronenko K, ‘“Rol” komplaiensu pid chas viiny’ (KPMG-Ukraina, 2022) <https:// kpmg.com/ua/uk/blogs/home/posts/2022/08/rol-komplayensu-pid-chas-viyny.html> (accessed: 14.03.2023) (in Ukrainian).

24. Shulha V, ‘Yak kompanii zbilshuiut prybutky za rakhunok komplaiensu’ (Juscutum, 2018) <https://juscutum.com/yak-kompanii-zbilshuyut-pributki-za-ra> (accessed: 05.04.2019) (in Ukrainian).

25. ‘Systemnyi zvit “Borotba z reiderstvom: suchasnyi stan ta rekomendatsii”’ (Rada biznesombudsmena, 2017) <https://boi.org.ua/media/uploads/ii_2017_sytem_ua_digital.pdf> (accessed: 05.04.2019) (in Ukrainian).

 

Електронна версія Завантажити