Назва статті Правові аспекти стимулювання біоенергетики на засадах сталості
Автори

докторка юридичних наук, учений секретар Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України” (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9678-1750 Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/ record/D-6314-2018 vestamalolitneva@gmail.com  

кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України” (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0660-5783 alexandr.fi speam@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2023
Сторінки [84-95]
Анотація

В Україні поступово формується нова модель енергетичного простору, яка передбачає відхід від монополізації енергоринків великими виробниками, диверсифікацію джерел енергопостачання, скорочення обсягів використання викопного палива й експлуатації застарілих технологій генерації енергії, пов’язаних із підвищеними екологічними ризиками та виснаженням природних ресурсів. Натепер одним із чільних напрямів трансформації відносин в енергетичному секторі країни є розвиток виробництва енергії з відновлюваних джерел, до яких належить і біомаса. Такий розвиток означає не лише збільшення потужності відновлюваної енергетики загалом і біоенергетики зокрема, що дає можливість вирішувати суто енергетичні завдання, а й істотне покращення екологічних і соціальних характеристик енергетичного сектору. Наявні правові засоби не дають змоги комплексно підійти до цього питання, адже ступінь адаптації законодавства України у сфері відновлюваних джерел енергії до принципів і вимог сталості залишається доволі низьким. У зв’язку з цим пошук правових шляхів узгодження механізму стимулювання біоенергетики з пріоритетами сталого розвитку стає вельми важливим науковим і практичним завданням.

Метою статті є обґрунтування концептуальних підходів та науково-практичних пропозицій щодо правових шляхів підвищення ефективності стимулювання біоенергетики на засадах сталості в контексті особливостей соціально-економічної ситуації в Україні.

Обґрунтовано, що вплив чинника сталості на механізм стимулювання розвитку біоенергетичної галузі в Україні є слабким і недостатньо вираженим. Уточнено, що відсутність у країні спеціальних вимог щодо сталості біопалива унеможливлює екологічну та кліматичну трансформацію “зеленого” тарифу, “зелених” аукціонів, податкових, кредитних пільг та інших форм підтримки біоенергетики. Сформульовано теоретичне положення про те, що чітко визначені в законодавстві рамки сталості необхідно одночасно розглядати як межі державної підтримки біоенергетичних проєктів, що забезпечуватиме реальну екологічну спрямованість механізму стимулювання у біоенергетичній сфері.

Аргументовано урахування критеріїв сталості та скорочення викидів парникових газів, встановлених законодавством Європейського Союзу, під час оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на використання біомаси із внесенням відповідних змін до Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на охорону навколишнього природного середовища. Конкретизовано, що введення в дію цих критеріїв може бути повністю або частково відстрочено принаймні на період воєнного стану, зважаючи на інституційні, технічні, економічні та інші ускладнення, а також першорядні потреби забезпечення енергетичної безпеки країни. Наголошується, що такий відступ від європейського курсу “зеленої” трансформації енергетики є вимушеним, короткочасним і не призведе до зміни довгострокових пріоритетів розвитку України.

 

Ключові слова відновлювані джерела енергії; державна підтримка; біомаса; біопаливо; критерії сталості та скорочення викидів парникових газів
References

Bibliography

Authored books

Journal articles

1. Wu Y, Zhao F, Liu S and others, ‘Bioenergy production and environmental impacts’ [2018] 5 (14) Geoscience Letters <https://doi.org/10.1186/s40562-018-0114-y> (accessed: 30.03.2023) (in English).

2. Hryhorieva Kh, ‘Derzhavne stymuliuvannia alternatyvnoi enerhetyky: porivnialnopravovyi analiz’ (2021) 4 Yurydychnyi visnyk 109–17 (in Ukrainian).

3. Kolosova O, ‘Pravovi zasoby stymuliuvannia rozvytku vidnovliuvalnykh dzherel enerhii yak odyn iz priorytetnykh napriamiv horyzontalnoi derzhavnoi dopomohy v Ukraini’ (2016) 1 Ekonomika ta pravo 67–71 (in Ukrainian).

 4. Trehub O, ‘Perspektyvy posylennia vymoh shchodo stalosti biopalyva v Yevropeiskomu Soiuzi ta yikh znachennia dlia Ukrainy’ (2021) 12 Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal 216 (in Ukrainian).

 

Websites

5. Andersen S P, Allen B, Domingo G C, ‘Biomass in the EU Green Deal: Towards consensus on the use of biomass for EU bioenergy’ (IEEP, 2021) <https://ieep.eu/wpcontent/ uploads/2022/12/Biomass-in-the-EU-Green-Deal.pdf> (accessed: 30.03.2023) (in English).

6. ‘Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector’ (International Energy Agency) <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050> (accessed: 30.03.2023) (in English).

 

Електронна версія Завантажити