Назва статті Захист прав та інтересів кредиторів у разі неплатоспроможності господарського товариства
Автори

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6929-3225 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/G-5740-2017 a.kolohoida@icloud.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2023
Сторінки [96-114]
Анотація

Питання ефективних механізмів захисту прав кредиторів і балансу інтересів кредиторів та боржника постає особливо гостро у разі значної втрати капіталу та неплатоспроможності компанії. Механізми структурування бізнесу, виведення капіталу через афілійованих і пов’язаних осіб, укладання значних правочинів із заінтересованістю за неринковими цінами, зміна складу учасників та посадових осіб, визнання договорів недійсними, застосування строків позовної давності, припинення афілійованої особи-поручителя та “керованого” банкрутства активно використовуються боржниками для уникнення виконання зобов’язання перед кредиторами.

Вже понад рік триває повномасштабна війна в Україні, наслідки якої, безумовно, вплинули і на кожного з нас, і на економіку та бізнес. Руйнування інфраструктури, основних фондів, зупинення та релокація бізнесу, зменшення обсягу споживання продукції та послуг, руйнування ділових відносин зумовили кризу неплатежів та ознаки неплатоспроможності значної частина вітчизняних компаній. Попри значну підтримку Європейського Союзу (ЄС), Міжнародного валютного фонду, західних партнерів, економіка України зазнає колосальних втрат і значна кількість компаній за відсутності достатньої кількості резервів, неможливості залучення внутрішніх та зовнішніх ресурсів зазнає банкрутства.

Неплатоспроможність товариства тягне за собою персональні ризики для посадових осіб та учасників (акціонерів) товариства та додаткові обов’язки, пов’язані зі значною втратою капіталу та ризиком банкрутства.

У статті досліджуються засоби захисту інтересів кредиторів в ЄС, Україні та Німеччині у разі неплатоспроможності: обов’язки директорів та посадових осіб у разі значної втрати капіталу; неплатоспроможність, зокрема: недійсність правочинів; підстави притягнення посадових осіб товариства до солідарної відповідальності у випадку недостатності майна боржника для задоволення вимог кредиторів; обмеження та дострокове припинення повноважень керівника; відповідальність акціонерів, пов’язаних осіб, “тіньових” директорів за доведення до банкрутства; переведення грошових зобов’язань кредиторів в акції акціонерного товариства, щодо якого введено процедуру санації через додаткову емісію акцій. 

Ключові слова корпоративне право; конкурсне право; корпоративні відносини; неплатоспроможність; захист прав кредиторів; субсидіарна та солідарна відповідальність у справах про банкрутство; доктрина “зняття корпоративної вуалі”
References

Bibliography

Edited books

1. Kamsha N, ‘Problemni pytannia naslidkiv vyznannia nediisnymy pravochyniv borzhnyka u mezhakh spravy pro bankrutstvo’ v Zhukov S (red), Zastosuvannia norm Kodeksu Ukrainy z protsedur bankrutstva. Zbirka naukovykh statei (2019) 92–3 (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

2. Pryhuza P, ‘Problemy vyznannia nediisnymy pravochyniv borzhnyka v protsedurakh bankrutstva’ (Yurydychnyi visnyk Ukrainy. 2013. № 21) 10 (in Ukrainian).

 

Conference papers

3. Zhukov S, ‘Problemni pytannia vyznannia nediisnymy pravochyniv borzhnyka u spravi pro bankrutstvo’ v Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Aktualni problemy protsedur bankrutstva v Ukraini ta mizhnarodnyi dosvid neplatospromozhnosti” (Viazovchenko A, Khanyk-Pospolitak R red, 2019) 51–65 (in Ukrainian).

 

Електронна версія Завантажити