Назва статті Поняття та правова природа вразливості споживачів
Автори

кандидат юридичних наук, старший дослідник, головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, докторант Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6414-4797 (Київ, Україна) 1rp@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2023
Сторінки [128-141]
Анотація

У статті досліджуються доктринальні позиції, законодавство Європейського Cоюзу та вітчизняне законодавство щодо визначення феномену вразливості споживачів, конкретизується, кого саме слід вважати вразливим спожи вачем. Дослідження вразливості споживачів нині є актуальним з огляду на стрімкий розви ток відносин захисту прав споживачів. Водночас, незважаючи на існуючі праці науковців щодо визначення вразливості та вразливих споживачів, загалом у доктрині та на практиці відсутній єдиний підхід до розуміння концепції вразливих споживачів.

Мета статті полягає у здійсненні науково-правового аналізу підходів щодо розуміння сутності феномену вразливості споживачів та висвітлення правової природи цієї категорії.

У статті вказується на існування двох основних підходів до визначення вразливих споживачів. Відповідно до першого підходу вразливих споживачів можна класифікувати як певну групу (наприклад, діти, люди з інвалідністю). Водночас за іншим підходом всі споживачі можуть стати вразливими внаслідок об’єктивних обста вин у будь-який момент. Однак також висвітлюється бачення, де перетинаються обидва підходи.

Встановлено, що вразливість споживачів може обумовлюватися певними обставинами, що мають темпоральні рамки. Тобто споживач може бути вразливим унаслідок тяжких життєвих обставин. Відтак фізична особа, яка не відноситься до законодавчо визначених категорій вразливих споживачів, може бути вразливою у певний момент часу. За таких обставин слід говорити про вразливість споживачів унаслідок стану фізичної особи, який триває у певний період часу (зазвичай має нетривалий характер). У цьому випадку доцільно поширювати норми щодо захисту вразливих категорій споживачів і на цих осіб.

Як підсумок дослідження автор зазначає, що вразливість як явище може бути притаманна будь-якому споживачу. Відтак пропонується розглядати вразливих споживачів крізь призму вразливих категорій споживачів та споживачів із вразливістю. Окремо запропоновано дефініцію вразливості споживачів.

 

Ключові слова споживач; вразливий споживач; вразливість споживачів; захист прав споживачів
References

Bibliography

Authored books

1. Ramil B, Vulnerable consumer groups: quantification and analysis (The Office for National Statistics 1998) (in English).

 

Journal articles

2. Andreasen A R, Manning J, ‘The Dissatisfaction and Complaining Behaviour of Vulnerable Consumers’ (1990) 3 Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behaviour 12–20 (in English).

3. Baker S M, Gentry J W, Rittenburg T L, ‘Building Understanding of the Domain of Consumer Vulnerability’ [2005] 25 (2) Journal of Macromarketing 128–39. https://doi. org/10.1177/0276146705280622 (accessed: 21.04.2023) (in English).

4. Berg Lisbet, ‘Consumer vulnerability: are older people more vulnerable as consumers than others?’ (2015) 39 International Journal of Consumer Studies 284–93. https://doi. org/10.1111/ijcs.12182 (in English).

5. Brenkert G G, ‘Marketing and the Vulnerable’ [1998] 8 (S1) Business Ethics Quarterly 7–20 (in English).

6. Cartwright P, ‘Understanding and protecting vulnerable financial consumers’ [2015] 38 (2) Journal of Consumer Policy 119–38 (in English).

7. Hua Yu Shi, Feng Jie Jing, Yan Yang, Bang Nguyen, ‘The Concept of Consumer Vulnerability: Scale Development and Validation’ [2017] 41 (6) International IJC 769– 77. https://doi.org/10.1111/ijcs.12390 (in English).

8. Morgan F W, Schuler D K, Stoltman J J, ‘A Framework for Examining the Legal Status of Vulnerable Consumers’ [1995] 14 (2) Journal of Public Policy & Marketing 267–77. https://doi.org/10.1177/074391569501400208 (in English).

9. Riefa C, ‘Protecting vulnerable consumers in the digital single market’ [2022] 33 (4) European Business Law Review 607–34. https://doi.org/10.54648/eulr2022028 (in English).

10. Ringold D J, ‘Social Criticisms of Target Marketing: Process or Product?’ [1995] 38 (4) American Behavioral Scientist 578–92. https://doi.org/10.1177/0002764295038004008 (in English).

11. Smith N C, Cooper-Martin E, ‘Ethics and Target Marketing: The Role of Product Harm and Consumer Vulnerability’ [1997] 61 (3) Journal of Marketing 1–20. https://doi. org/10.2307/1251786 (in English).

12. Waddington Lisa, ‘Reflections on the Protection of “Vulnerable” Consumers Under EU Law (2014) (2) Maastricht Faculty of Law Working Paper 2013-2. http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.2532904 (in English).

 

Websites

13. Consumer Affairs Victoria, ‘What do we mean by ‘vulnerable’ and ‘disadvantaged’ consumers?’ (Consumer Affairs Victoria, Melbourne 2004) (in English).

14. Special Eurobarometer 342: Consumer empowerment. (2011) (accessed: 28.06.2023) (in English).

15. Stearn J, ‘Tackling consumer vulnerability: An action plan for empowerment’ (Report written for Consumer Focus 2012) (accessed: 21.04.2023) (in English).

16. ‘Vulnerable consumers. Briefing’ (European Parliamentary Research Service, May 2021) (accessed: 01.02.2023) (in English).

 

Електронна версія Завантажити