Назва статті Питання верифікації та валідації у кримінальному провадженні: методи пізнання невербальної інформації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2017
Сторінки [159-163]
Анотація

Розкрито сутність і місце верифікації та валідації у кримінальному провадженні як криміналістичних методів. Зроблено висновок, що верифікація в судовому провадженні забезпечує підтвердження того, що хід та результати судового провадження відповідають дійсним обставинам події, що трапилася, а валідація — перевірку дотримання процесуальних норм, криміналістичних правил і рекомендацій у судовому провадженні.

Ключові слова верифікація, валідація, кримінальне провадження, досудове розслідування, судове провадження, невербальна інформація, криміналістика
References