Назва статті До проблеми якості закону України як джерела права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2017
Сторінки [17-26]
Анотація

У статті йдеться про закони України як форму вираження правових норм (джерела права). Звертається увага на те, що джерелом права є акт законодавця у значенні юридичної дії, в єдності його нормативного змісту і форми. Аналізуються деякі аспекти вітчизняної практики формування масиву таких джерел права, як закони України, використання юридичної техніки в інтересах певних управлінських груп, а не верховенства права.

Ключові слова джерело права, закон, законодавчий акт, чинність закону, введення закону в дію, правовий акт, правова норма, гіпотеза, диспозиція, санкція, юридична техніка, верховенство права.
References