Назва статті Цивільно-правові засади участі територіальних громад у договірних зобов’язаннях
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2016
Сторінки [192-203]
Анотація У статті досліджуються особливості участі територіальних громад у договірних зобов’язаннях. Зокрема, обґрунтовується теза про те, що чинне законодавство України, яке регулює питання їх участі в договірних зобов’язаннях, характеризується поєднанням диспозитивного й імперативного методів правового регулювання. Це відображається в обмеженні договірної свободи територіальних громад вільно вибирати контрагентів, визначати істотні умови договору стосовно предмета, ціни та строку його дії, вибирати способи укладення договору; у наявності різноманітних процедур, які обтяжують процес укладення договору. При цьому акцентується увага, що наявність відповідних особливостей не порушує їх природи як цивільно-правових договорів.
Ключові слова територіальна громада, місцеве самоврядування, муніципальне банкрутство, субсидіарність, неплатоспроможність.
References
Схожі статті: