Назва статті Експропріація і вилучення майна: європейська судова практика
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2016
Сторінки [93-100]
Анотація

У статті аналізуються підстави вилучення об’єктів права сласності у практиці країн Європейського Союзу. Цей спосіб позбавлення права власності є винятком із принципу недоторканності права приватної власності. Практика Європейського суду з прав людини та судів країн — учасниць ЄС показує, що головною проблемою правозастосування є співвідношення між публічними та приватними інтересами. Досвід європейських країн свідчить про необхідність встановлення об’єктивних правових підстав вилучення майна з мотивів суспільної необхідності. При цьому повинен бути дотриманий баланс суспільних і приватних інтересів. У разі експропріації мають значення часові терміни вилучення, неможливість задовольнити суспільні інтереси іншим чином та спосіб використання майна після вилучення.

Ключові слова експропріація, підстави примусового позбавлення власності, суспільний інтерес, право приватної власності, реституція експропрійованої власності.
References