Назва статті Правові аспекти захисту права власності під час націоналізації майна на тимчасово окупованій території України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2016
Сторінки [101-109]
Анотація

У статті розкривається механізм правоприпинення речових правовідносин шляхом прийняття акта про націоналізацію. Автором зроблено спробу розв’язання проблеми цивільно-правового захисту права власності на тимчасово окупованій території України від протиправних посягань з боку місцевих органів управління відповідної території. Проводиться аналіз цивільного законодавства Російської Федерації з досліджуваних питань. Обґрунтовано, що при вирішенні питань захисту речових прав, пов’язаних із націоналізацією майна, доцільно використовувати належні правові засоби з позиції «зворотної процесуальної активності». Її сенс полягає у застосуванні механізму захисту речових прав, передбачених національним законодавством Російської Федерації разом iз законодавством України.

Ключові слова правоприпинення, захист права власності, націоналізація.
References