Назва статті Нетипові об’єкти права власності в контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2016
Сторінки [34-40]
Анотація

Статтю присвячено дослідженню об’єктів прав, на які поширюється дія ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Досліджується співвідношення цих об’єктів із благами, щодо яких може виникати право власності за українським правом. Визначено загальний підхід до розуміння категорії «майно» в тексті Протоколу, на конкретних прикладах проаналізовано особливості захисту прав осіб щодо виконання судових рішень, прав на акції, патенти, професійну клієнтуру та інші економічні інтереси. Особливо наголошується на існуванні обов’язку держави гарантувати і забезпечити приватним особам право на мирне володіння майном.

Ключові слова право власності, річ, майно, нетипові об’єкти, Перший протокол, Конвенція, гарантії права на майно.
References