Назва статті Пропорційність (співрозмірність) і право власності: доктрина і судова практика
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2016
Сторінки [41-54]
Анотація

У статті досліджується пропорційність як елемент ліберального праворозуміння, соціальне призначення і загальний принцип права. Висвітлюються питання пропорційності в судовій практиці Європейського суду з прав людини. Проводиться аналіз пропорційності в законодавстві й судовій практиці України.

Ключові слова ліберальне праворозуміння, принцип пропорційності (співрозмірності), «справедлива рівновага (баланс)» між інтересами держави (суспільства) і приватної особи, обмеження суб’єктивних прав як «значний індивідуальний тягар»
References