Назва статті Немає експропріації без компенсації (крім виняткових обставин)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2016
Сторінки [85-92]
Анотація

Стаття присвячена аналізу принципу справедливого балансу між державними і приватними інтересами у практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справах, пов’язаних із використанням державою права на позбавлення особи її майна (експропріації) згідно зі ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Автор описує розвиток права особи на одержання компенсації від держави у практиці ЄСПЛ. Обґрунтовуючи висновок про те, що в разі експропріації активів особі має бути виплачена компенсація, автор зазначає, що розмір компенсації підлягає оцінці в широкому контексті. У своїй практиці ЄСПЛ дозволяє розглядати як компенсацію будь-яку об’єктивну суму, залежно від вартості майна. Відсутність компенсації може бути виправдана лише винятковими обставинами, до оцінки яких слід підходити індивідуально.

Ключові слова експропріація, справедливий баланс інтересів, розмір компенсації, виправдання відсутності компенсації.
References