Назва статті Реферативний огляд застосування принципу непорушності права власності у практиці Європейського суду з прав людини та в країнах ЄС і українські реалії
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2016
Сторінки [25-33]
Анотація

Стаття присвячена питанням захисту принципу непорушності права власності. У ній розглядається такий нормативний документ, як Угода про асоціацію Україна — Європейський Союз, її вплив на відносини власності; питання cпіввідношення права ЄС, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини; положення Хартії основних прав ЄС та Конвенція з прав людини, а також практика Суду Справедливості ЄС та країн ЄС у галузі захисту «непорушності» права власності. Автор доходить певних висновків стосовно непорушності права власності та досвіду країн ЄС, а також доцільності його впровадження в Україні.

Ключові слова право власності, відносини власності, непорушність права власності, Європейський суд з прав людини, право Європейського Союзу, європейське право.
References