Назва статті Інститут адвокатури Німеччини: заснування, становлення, організація та діяльність
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2016
Сторінки [174-181]
Анотація Стаття присвячена дослідженню інституту адвокатури Німеччини. Обґрунтовано, що організація та діяльність інституту адвокатури Німеччини історично обумовлені особливостями розвитку держави. Проаналізовано особливості зародження, становлення та розвитку інституту адвокатури Німеччини. З’ясовано, що інститут володіє певними властивостями, притаманними романо-германській системі права. Досліджено правовий статус адвоката Німеччини.
Ключові слова інститут адвокатури Німеччини, адвокат, організація адвокатури, діяльність адвокатури, нормативно-правовий акт.
References