Назва статті Типологія підприємницьких юридичних осіб приватного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2016
Сторінки [144-151]
Анотація

У сучасних умовах однією з найбільш зручних форм ведення бізнесу є юридичні особи приватного права, спрямовані на отримання прибутку для розподілу його між учасниками. Система цих юридичних осіб сформувалася в умовах відсутності доктринальних концепцій щодо їх суті, класифікацій, окремих організаційно-правових форм. Саме тому на сьогодні виникла потреба розробки типології підприємницьких юридичних осіб приватного права шляхом звернення до аналізу законодавства зарубіжних країн. Детальне дослідження означених норм інших держав дозволяє стверджувати про існування у їх законодавстві кількох типів досліджуваних юридичних осіб, які є, по своїй суті, родовими поняттями, що охоплюють низку організаційно-правових форм юридичних осіб, а саме: товариства; кооперативи; юридичні особи, що є підприємницькими за змістом своєї діяльності (розподіляють прибуток між учасниками). Аргументовано, що комплексність регулювання підприємницьких юридичних осіб приватного права можливо забезпечити застосуванням первинного їх класифікаційного виокремлення в системі юридичних осіб приватного права, а також введенням у їх межах кількох названих вище типів. Такий механізм прав ового регулювання дозволить охопити усі можливі організаційно-правові форми досліджуваних юридичних осіб.

Ключові слова юридична особа, підприємницька юридична особа приватного права, товариство, кооператив, тип, підприємницька діяльність.
References