Назва статті Історична динаміка форм правління у козацько-гетьманській державі
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [158-166]
Анотація У статті під час розгляду історичної динаміки правової системи Гетьманщини виокремлено три періоди зміни форм правління: 1) установчий (1572–1648 рр.); 2) республіканський (1648–1722 рр., 1727–1734 pp. та 1750–1764 pp.); 3) монархічний (1722–1727 рр., 1734–1750 рр. та 1764–1782 рр.). Доведено, що на установчому етапі Військо Запорозьке було автономним утворенням у складі Речі Посполитої з рисами республіканської форми правління. На другому етапі форма правління мала риси аристократичної станової республіки, в якій козацтво було привілейованою верствою населення, та існувала системи противаг і стримувань. Третій – монархічний етап – складався з трьох часових інтервалів, протягом яких у Гетьманщині існували органи російської влади у вигляді Першої, Другої Малоросійських колегій та Правління гетьманського уряду, які вирішували завдання з поступової інкорпорації Гетьманщини.
Ключові слова Гетьманщина, форма правління, указ, Загальновійськова рада, Перша Малоросійська колегія, Рада старшини, Правління гетьманського уряду, Друга Малоросійська колегія.
References