Назва статті Про світоглядні основи розбудови прогресивного правопорядку в Україні (до методологічної дискусії у вітчизняній юриспруденції)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [167-184]
Анотація У статті обґрунтовується роль праворозуміння у формуванні правопорядку в суспільному житті людей. Автор пропонує «соціально-натуралістичне» праворозуміння, засноване на світоглядній ідеї соціального натуралізму. З позиції соціально-натуралістичного праворозуміння він, в порядку наукової дискусії, критично розглядає праворозуміння, засноване на методології «позасоціального натуралізму» (репрезентоване С. Головатим), і праворозуміння, засноване на методології «соціального позитивізму» (репрезентоване П. Рабіновичем). У контексті цієї дискусії, на основі соціально-натуралістичного праворозуміння, автором запропоновано нові концепти основних понять сучасного правознавства, які можуть слугувати розробці нової правової доктрини, що сприятиме формуванню в Україні прогресивного правопорядку. На думку автора, соціально-натуралістичне праворозуміння може сприяти розвінчанню різноманітних правових ілюзій і правового волюнтаризму у практиці забезпечення правопорядку в країні.
Ключові слова світоглядні основи правопорядку, соціальний натуралізм, закони соціальної природи, соціально-натуралістичне праворозуміння, «першоджерело права», «природне право», «позитивне» законодавство, правова культура людини, «верховенство законів природного права»
References